Referat af årsmøde 2011

1: Jytte Svensson bød velkommen. Det konstateredes at Årsmødet var korrekt indkaldt iht. lovene. Vi var 9 fremmødte, der var afbud fra bl.a. Peter Borch.

2: Jytte Svensson aflagde beretning for det forgangne år med et kort rids af de væsentligste begivenheder i Cuba. I lokalafdelingen var 2010 et stille år. Den væsentligste udadvendte aktivitet var 1.maj hvor vi havde bod i Tangkrogen. Vi delte telt med Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og det forløb udmærket. Vi var 6 personer til på skift at passe boden, som var velbesøgt og med rimelig omsætning. Sven Tarp holdt på vegne af lokalafdelingen tale fra Freds- og Solidaritetsscenen. Jytte forsatte beretningen med redegørelse for formandsskiftet og for reduktionen i lokalafdelingsbestyrelsen idet Else og Lilli har valgt at udtræde af denne.

I 2011 har vi indtil videre afholdt et rejseinformationsmøde i februar med Niels-Ulrik Barslev og Anne Sieg. Mødet var indkaldt med kort varsel hvilket afspejledes i det ringe fremmøde men vi fik en god aften alligevel.

Medlemstallet i lokalområdet er vokset fra 55 til 61. Flere af medlemsskaberne er par; opgjort i personer er væksten fra 64 til 73 og dertil kommer et fortsat kollektivt medlemskab. Lokalafdelingens kassebeholdning blev bekendtgjort og accepteret. Der har været pænt respons på opfordringen til at oplyse e-mailadresse hvilket kan spare portoudgifter og gøre det muligt hurtigt at nå ud til flere med Cubanyt i lokalområdet. Beretningen blev godkendt.

3: Det fremtidige arbejde blev drøftet: vi vil have bod på 1.maj i Tangkrogen igen i år. Onsdag den 11.maj vil vi holde offentligt møde om invasionen i Svinebugten på Café Oskar. Tirsdag den 17.maj holdes rejseinformationsmøde på Hovedbiblioteket kl. 19 med fokus på sommerbrigaden. Den 30. og 31.maj samt 1.juni vil vi have bod på Store Torv i forbindelse med ”Verdensbilleder” og om aftenen den 1.juni kl. 19 holder Sven Tarp oplæg i Hovedbibliotekets store mødesal om den nye udvikling i Cuba efter partikongressen i Cuba. Desuden talte vi om vigtigheden af at hverve flere medlemmer.

4: Generalforsamlingen i KBH den 26.marts blev refereret, herunder det gribende møde med Irmita Gonzales, datter af en af De 5.

5: Jytte Svensson, Peter Borch og Steffen Hjøllund blev genvalgt til lokalafdelingsbestyrelsen.

Til sidst så vi filmen ”The day diplomacy died” mens vi drak kaffe og ægte rom.

Referent: Steffen Hjøllund