Dansk-Cubansk butik findes fysisk på Høffdingsvej 10 i Valby. Her kan du købe webshoppens varer og spare portoen 30 kr pr. vare. Bemærk ud over det, du kan finde i webshoppen, har vi nips og smykker, cubaflag og souvenirs m.m. Du kan betale med Visa og Mastercard.