Generalforsamling 2022

Velkommen til generalforsamling lørdag 26. marts Casa L/Valby Kulturcenter 

Alle medlemmer bydes velkommen til

Generalforsamling i Dansk-Cubansk Forening

Lørdag 26. marts 2021 kl. 13.00 – i Casa Latinoamericana/Valby Kulturenter, Høffdingsvej 10 i Valby.

Dagsorden ifølge lovene vil mindst omfatte:

1: Valg af dirigent og vedtagelse af forretningsorden

2: Hovedbestyrelsens beretning

3: Regnskab.

4: Indkomne forslag.

5: Planer for det kommende år

6: Vedtagelse af budget og kontingent

7: Valg af hovedbestyrelse

8: Valg af 2 suppleanter

9: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10: Eventuelt.

Ved åbningen af generalforsamlingen taler Cubas ambassadør.