ForeningenGeneralforsamling

Dansk-Cubansk Forenings årsplan 2023/2024

Vedtaget på generalforsamlingen lørdag den 1. april 2023

Omkring 50 medlemmer deltog i Generalforsamlingen. Foto: Johnny Mortensen

Igen skal vi have fokus på kampen mod blokaden, information om og solidaritet med Cuba samt styrkelse af Dansk-Cubansk forening i hele landet.

Vi skal arbejde på at styrke og udvide kredsen af kræfter, der vil solidaritet  med Cuba.

De 3 hovedområder for vores arbejder er:

  1. Generelt informationsarbejde i Danmark om situationen og udviklingen i Cuba – herunder opdateringen af Cubas økonomiske model, bæredygtighed, suverænitet og socialisme, samt Alba og venstrekræfterne i Latinamerika.
  2. fokus på kravet om ophævelse af USA’s blokade og af at Cuba figurerer på USA’s terrorliste, samt protesterer mod USA’s illegale tilstedeværelse på Guantánamo-basen.
  3. Styrke foreningen i form af medlemshvervning, støtte lokalforeningerne og en samlet indsats for at få nye – ikke mindst unge – aktive cubavenner og få flere kollektive. Blandt andet skal vi overveje, hvordan det bliver sjovere og hyggeligere at være medlem af foreningen, eksempelvis ved at stable nogle sociale aktiviteter på benene for medlemmerne.

For at opfylde disse målsætninger vil vi arbejde på at gennemføre følgende:

Materialer, information og kampagner

Medlemmerne skal så vidt muligt høre fra foreningen jævnligt ved E-mails, elektroniske nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook m.m.

Vi vil udarbejde flere korte pjecer om Cuba, blandt andet om Cubas demokrati, om det politiske system i Cuba og om blokadens historie kort fortalt. Det er vigtigt, at vi har let forståelige materialer at dele ud, når danskere – såvel unge som gamle – viser interesse for Cuba

Nye medlemmer skal have en velkomst pakke med velkomstbrev og materialer.

Cubabladet bør udkomme 3 gange årligt. Artikler fra Cubabladet lægges på hjemmesiden, der løbende opdateres og gøres til en aktiv ramme om foreningens oplysnings- og informationsarbejde.

Vi skal udvikle arbejdet med at nå ud til de unge – især på gymnasier, tekniske skoler og lign. Disse unge står ofte på spring til at rejse ud og opleve verdenen.

Der tages initiativer til at styrke modstanden mod USA’s blokade med gadeaktioner, oplysningsarbejde henvendelse til politikere og ministre.

Vi prioriterer at tilslutte os til fælleseuropæiske og internationale kampagner mod blokaden og til forsvar for Cubas suverænitet.

Vi skal afholde åbne debatmøder om udviklingen i Cuba, evt. knyttet an til rejsernes tema. Andre temamøder kunne være om ytringsfrihed, menneskerettigheder og økonomi. Endelig kunne der afholdes temamøder om Cubas nye familie-lov, som har fokus på homoseksuelles rettigheder og regnbuepolitik i det hele taget.

Vend…….

Butik og drift

Foreningens salg at materialer skal forbedres bl.a. ved øget brug af web-butik, Cubabladet samt tilbud på nyhedsmails m.m.

Der skal gøre brug af markedsdage. Vi deltager med boder 1. maj og i Casa Latinoamerica’s store arrangementer, og hvor det i øvrigt er muligt. Hvis omsætningen skal øges, skal der yderligere aktivister til, som kan udvikle og organisere samt i samarbejde med FU og Hovedbestyrelsen kan fastlægge, om der primært skal satses på overskud eller styrke kendskabet til og solidaritet med Cuba.

Rejser og brigader

Det er en prioriteret opgave at udbrede kendskabet til foreningens rejser og brigader. Blandt rejse- og brigadedeltager er der nye medlemmer og potentielt aktive.

I det kommende år, foråret 2024, er der planlagt en temarejse om de økonomiske forandringer og deres betydning for cubanerne.

Det er en særlig opgave at udbrede kendskabet til brigaderne – især de unge – i hele landet.

I det omfang, der kan skaffes økonomi til det, etableres en fond, der kan yde tilskud til unges brigadeophold, mod at den unge til gengæld yder et aftalt stykke arbejde for foreningen.

Der er i alt 3 brigaderejser årligt, nemlig 1. maj-brigaden med deltagere fra hele verden, sommerbrigaden også kaldet Jose Marti-brigaden med deltagere fra Europa og Den Nordiske Brigade i december/januar.

Det skal udarbejdes en ny en brigadefolder.

Projekter og aktiviteter

Efter studierejsen i 2022, der havde sundhed som tema, har vi nedsat en container-gruppe, som vil arbejde for at lokalisere og sende hospitalsudstyr til Cuba, enten alene eller i samarbejde med Svensk-Cubansk Forening.

Lotteriet og Verdens-julemarkedet er gode måder at nå ud til mange folk, og skal igen i år prioriteres.

Samarbejdet mellem Dansk-Cubansk Forening og Cojimar er fortsat aktuelt.  Et medlem tager til Cojimar marts/april for at samarbejde med Maritzas miljøprojekt m.v.

Der afholdes hvert år Cubafest i samarbejde med fagbevægelsen (BJMF).

I marts/april 2023 har der været besøg af ICAP’s europadirektør Rigoberto Zarza Ross og ansvarlig for ICAP Nordeuropa Elizabeth Rubiera, som afslutter deres besøg i aften her efter generalforsamlingen.

Samarbejdspartnere

Foreningens ledelse sikrer et kontinuerligt samarbejde med Cubas ambassade i DK samt ICAP og AMISTUR i Cuba.

Vi samordner aktiviteter også fremover med det europæiske netværk #UNBLOCK CUBA.

Vi deltager i forberedelserne til at markere 50 året for kuppet i Chile 11.9.1973.