Den nye historieNyheder

Cubas regeringserklæring om Ukraine:

Cuba går ind for en løsning, der garanterer alles sikkerhed og suverænitet.

USA’s insisteren på at fortsætte NATO’s skridtvise ekspansion frem mod grænserne af Den Russiske Føderation har ført til en dramatisk og uforudsigelig situation, som kunne være undgået.

De militære bevægelser, som USA og NATO har udført i de seneste måneder frem mod regioner, der støder op til Den Russiske Føderation, samt forudgående levering af ​​moderne våben til Ukraine er velkendte og tilsammen udgør det en voksende militær omringning.

For klart og ærligt at vurdere den nuværende situation i Ukraine må man medtage Den Russiske Føderations retfærdige krav til USA og NATO. Det er de faktorer, der har ført til magtanvendelse og brud på juridiske principper og internationale standarder, som Cuba tilslutter sig og kraftigt støtter, og som er helt afgørende, især for små lande, i forsvaret mod fremmed overherredømme, magtmisbrug og uretfærdigheder.

Cuba er et land, som forsvarer international lov og har forpligtet sig på FN-Pagten; som altid vil forsvare freden og modsætter sig brugen af eller trusler om brug af magt mod en hvilken som helst stat.

Vi beklager dybt tabet af uskyldige civile liv i Ukraine. Det cubanske folk har haft og har et tæt forhold til det ukrainske folk.

Historien vil holde USA’s regering ansvarlig for konsekvenserne af en stadig mere offensiv militær doktrin uden for NATO’s grænser – en doktrin som truer international fred, sikkerhed og stabilitet.

Vores bekymringer forstærkes af den beslutning, som for nylig blev taget af NATO om for første gang at aktivere militæralliancens reaktionsstyrke.

Det var en fejltagelse i årtier at ignorere Den Russiske Føderations velbegrundede krav om sikkerhedsgarantier og at antage, at landet ville forblive værgeløst over for en direkte trussel mod dets nationale sikkerhed. Rusland har ret til at forsvare sig selv. Det er ikke muligt at opnå fred ved at omringe eller belejre disse stater.

Udkastet til resolution om situationen i Ukraine, der ikke blev vedtaget i Sikkerhedsrådet den 25. februar, og som vil blive præsenteret for Generalforsamlingen, var ikke tænkt som et reelt bidrag til søgen efter løsninger på den nuværende krise.

Tværtimod er det en ubalanceret tekst, som ikke tager hensyn til alle de involverede parters legitime bekymringer. Ej heller placeres der et ansvar hos dem, der anstiftede og udførte de aggressive handlinger, som fremskyndede optrapningen af ​​denne konflikt.

Vi går ind for en seriøs, konstruktiv og realistisk diplomatisk løsning med fredelige midler på den nuværende krise i Europa – en løsning, som garanterer alles sikkerhed og suverænitet samt regional og international fred, stabilitet og sikkerhed.

Cuba afviser hykleri og dobbeltmoral. Det skal huskes, at USA og NATO i 1999 lancerede en stor aggression mod Jugoslavien, et europæisk land, som de fragmenterede, baseret på deres geopolitiske mål. De ignorerede FN-pagten og tabet af menneskeliv var meget stort.

USA og nogle af dets allierede har brugt magt ved flere lejligheder. De invaderede suveræne stater for at fremprovokere regimeændringer, og de griber ind i andre nationers indre anliggender, hvis landene ikke bøjer sig for deres krav om overmagt, men forsvarer deres territoriale integritet og uafhængighed.

USA og allierede er også ansvarlige for ​​hundredtusindvis af civiles død – en død som de kalder “collateral damage”; de er ansvarlige for millioner af fordrevne mennesker og enorme ødelæggelser af hele vores planets geografi som følge af deres røverkrige.

Havana, 26. februar 2022