BLOKADENS HISTORIE

 • 1960: USA stopper olieeksport til Cuba og import af cubansk sukker.
 • 1961: USA afbryder de diplomatiske forbindelser med Cuba.
 • 1962: Præsident Kennedy underskriver blokaden mod Cuba. Efter pres fra USA beslutter OAS – Organisationen af Amerikanske Stater – at ekskludere Cuba.
 • 1963: Kennedy skærper blokaden og knytter blokaden til loven, der forbyder “handel med fjenden”.
 • 1977: USA og Cuba opretter under præsident Jimmy Carter ‘interessekontorer’ i henholdsvis Havanna og Washington.
 • 1982: USA sætter Cuba på sin liste over stater, der støtter terrorisme.
 • 1989: Senator Connie Mack stiller forslag om at skærpe blokaden og forbyde datterselskaber af USA’s virksomheder samt USA-ejede virksomheder i andre lande at handle med Cuba. Forslaget bliver del af blokadelovene i 1992 da Toricelli-loven vedtages.
 • 1992: Medlem af Kongressen Robert Toricelli fremlægger forslag til skærpelse af blokaden (Cuba Democracy Act), som på mange områder strammer blokaden og rammer skibsfarten til Cuba. Loven vedtages og underskrives af præsident Bush (senior).
 • 1992: FN’s generalforsamling fordømmer for første gang USA’s blokade mod Cuba. Det har Generalforsamlingen gjort hvert år siden da. I 2014 stemte 188 lande mod blokaden og to lande (USA og Israel) for.
 • 1996: USA strammer blokaden yderligere med vedtagelsen af Helms-Burton loven, der underskrives af præsident Clinton. Samme år vedtager EU sin “fælles holdning” til Cuba. Den betyder, at EU-landene lægger Cuba på is og undlader at modvirke USA’s blokade – også når den rammer virksomheder i EU. Blandt andet Canada vedtog omvendt en lov, som forbød canadiske virksomheder at efterleve USA’s blokade mod Cuba.
 • 2001: Efter orkanen Michelle dispenserer USA fra blokaden og tilader, at Cuba – mod kontant betaling – kan købe fødevarer i USA. Det er fortsat siden.
 • 2006: Præsident George W. Bush strammer blokaden og afsætter millioner til øget undergravende virksomhed i Cuba – til “fremme af frihed og demokrati”, som det formuleres.
 • 2009: Præsident Obama suspenderer nogle af de stramninger, som George W. Bush indførte, men skærper samtidigt bødestraffen for handel med Cuba.
 • 2013: Rejsebureau i USA får en bøde på 5,2 millioner dollars for gennem et udenlandsk datterselskab at sælge rejser til Cuba.
 • 2014: En række store banker får milliardbøder for at formidle handel og valutatransaktioner i dollars for Cuba.
 • 2014: Præsidenterne Barack Obama og Raúl Castro taler 17. december på tv. Der er indgået en aftale om at normalisere forholdet og genoprette de diplomatiske forbindlelser.
 • 2015: USA fjerner Cuba fra listen over lande, der støtter terrorisme. Ambassader åbnes i Washington og Havanna. Cuba kræver blokaden ophævet.