Åbent brev til det franske EU-formandskab

I et åbent brev til det franske EU-formandskab, rådspræsidenten og EU-kommissionens ledelse opfordrer organisationer i 17 lande EU til at give USA klar besked om, at man ikke vil acceptere bøder eller andre former for straf til virksomheder og andre, der handler med Cuba. USA’s blokade bør ophæves og under ingen omstændigheder påtvinges lande og erhvervsliv i Europa, lyder det blandt andet.

Over 100 organisationer i 30 lande var i 2021 fælles om kampagnen “Unblock Cuba”. En kreds derfra har nu henvendt sig til det kommende franske EU-formandskab med en opfordring til at styrke og forbedre forholdet til Cuba og give USA klar besked. Foto: Netzwerk Cuba

Kære præsident Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron,

Kære præsident Charles Michel,

Kære højtstående repræsentant Josep Borrell Fontelles,

Kære generalsekretær Jeppe Tranholm-Mikkelsen,

Kære præsident Ursula von der Leyen,

Den 16. december 2021

Vi skriver for at opfordre dig og EU til at fortsætte en politik med at udvikle positive og stærke relationer med Cuba baseret på gensidig respekt og forståelse. Vi vil gerne bruge den internationale dag for menneskerettigheder som en anledning til at minde om, at USA’s blokade mod Cuba krænker mere end 11 millioner cubaneres grundlæggende menneskerettigheder – og dette skal stoppes. Vi håber, at EU’s forhold til Cuba vil blive stærkt forbedret under det kommende formandskab.

De sidste fem år har vi oplevet en betydelig negativ ændring i USA’s regerings holdning til Cuba. Det har omfattet begrænsninger af de diplomatiske forbindelser, kommunikation og andre forbindelser mellem de to lande. Samtidig har vi set USA øge sin anvendelse af ekstraterritoriale love gennem aktivering af ​​afsnit III og IV i Helms-Burton-lovgivningen, som negativt påvirker hundredvis af virksomheder, banker og endda NGO’er i europæiske lande og over hele kloden. Samtidig finansierer og støtter USA’s regering grupper i Cuba for at bekæmpe deres regering og iscenesætter undergravende og destruktive aktiviteter. Denne form for “frygtpolitik” underminerer fri og retfærdig handel og bryder international lov samt ødelægger solidaritet og fred.

I 23. juni i år stemte De Forenede Nationers Generalforsamling 184-2 til støtte for en resolution, der opfordrer til at ophæve USA’s blokade mod Cuba. Det var 29. år i træk, at en sådan resolution blev vedtaget.

Der har for nylig været besøg i Cuba af en række førende europæiske politikere, og tilsvarende har der været besøg af ledende cubanske politikere i Europa. Denne udvikling hilser vi velkommen. Den Europæiske Union har ret og kapacitet til at spille en selvstændig rolle med hensyn til at fremme gennemførelse af de europæiske folks vilje og ønsker og til at styrke multilateralismen.

Der har været glædelige fremskridt i forholdet mellem EU og Cuba med underskrivelsen af ​aftalen om politisk dialog og samarbejde fra marts 2016. Vi håber, at denne aftale vil blive fyldt med fremadrettede aktiviteter og bæredygtige projekter på trods af, at en gruppe højrepopulister søger at manipulere forholdet mellem EU og Cuba.

Der er gode forudsætninger forud for Frankrigs formandskab for Rådet for Den Europæiske Union i perioden 1. januar – 30. juni 2022.

Efter vores opfattelse vil det være afgørende for udviklingen af ​​bedre forbindelser mellem EU og Cuba, hvis EU udtrykker en klar og utvetydig holdning over for den skadelige og urimelige politik, som USA’s blokadelovgivning er udtryk for. EU bør informere USA’s regering om EU’s vilje til at støtte medlemslandenes ret til at handle med Cuba uden trusler om bøder, der måtte pålægges af det amerikanske kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC). Tilsvarende mener vi, at EU klart bør støtte virksomheders ret til at handle med Cuba og definitivt afvise, at ​​EU-virksomheder under nogen som helst omstændigheder betaler de bøder, som OFAC måtte forsøge at pålægge dem for handel med Cuba. Sådanne foranstaltninger vil bidrage til at gennemføre “Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996”.

I samme forbindelse bør Europa-Kommissionen anmode Verdenshandelsorganisationen om at rejse sag mod USA’s regering for dens overtrædelser af internationale handelslove og -principper. Med en sådan handling vil EU støtte mange andre lande, virksomheder og organisationer i deres helt lovlige ønske om at gøre forretninger med Cuba.

Vi mener også, at det er yderst vigtigt, at EU styrker retsstatsprincippet i internationale relationer. Derfor bør EU anerkende Cubas selvbestemmelse og suverænitet over hele sigt territorium ved at erklære sin fulde støtte til Cubas krav om USA’s og dets militærs fuldstændige og betingelsesløse tilbagetrækning fra dens ulovlige besættelse af baseområdet ved Guantánamo-bugten. EU bør støtte Cubas rettigheder og kravet om tilbagelevering af området til Cuba samt en passende kompensation for de mange årtiers besættelse.

Vi underskrivere er en bred og mangfoldig gruppe af borgerorganisationer i Europa, der arbejder på at udvikle venskab og solidaritet mellem Cuba og vores respektive lande, såvel som med EU. Det er vores opfattelse, at Den Europæiske Union har en vigtig rolle at spille i udviklingen af ​​positive forbindelser med Cuba baseret på gensidig respekt og forståelse mellem suveræne nationer, og vi håber, at Deres formandskab vil udvikle disse politikker yderligere,

Med venlig hilsen,

Underskrevet af nedenstående organisationer i lande i og uden for EU :

 • AUSTRIA: Michael Wögerer (President), Österreichisch-Kubanische Gesellschaft and Prof. Alfred Kohlbacher (President of the Board of Trustees)
 • BELGIUM: Wim Leysens (Secretary), Coordinación por el levantamiento del bloqueo contra Cuba (40 member groups); Isabelle Vanbrabant (President), Cubanismo.be
 • BULGARIA: Association of Friendship “Bulgaria-Cuba”
 • DANSK: Sven-Erik Simonsen (President), Association Denmark – Cuba
 • DONETSK: Stanislav Retinskiy (President) Association “Donbass – Cuba”
 • FRANCE: Charly Bouhana (Président) & Michel Taupin (Communication) Association Cuba Si France; Victor Fernandez Envoyé (Président) Cuba Coopération France; Fabrice Leclerc (General Secretary) Association France-Cuba
 • GERMANY: Angelika Becker (President), Netzwerk Cuba e.V. (40 member groups and organisations)
 • GREECE: Loukia Konstantinou (Coordinator) Asociación Cultural José Martí-Solidaridad con Cuba; Andreas Chaicalis (President), Greek Cuban Association “Venceremos” of Kalamata; Kostas Isichos (Coordinator), Red en la Defensa de la Humanidad – Capitulo griego; Yannis Tsalavoutas (Coordinator), La Red Solid@ria Griega (Bloggers)
 • ITALIA: Marco Papacci (President), Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
 • IRELAND: Simon McGuinness (National Coordinator), Cuba Support Group
 • NORWAY: Cihan Karakoc (president) Norwegian-Cuba association
 • PORTUGAL: Augusto Fidalgo, Presidente, Associação de Amizade Portugal-Cuba.
 • SLOVENIA: Igor JURIŠIČ (President) Slovene – Cuban friendship association
 • SWEDEN: Zoltan Tiroler (President), Swedish-Cuban Association
 • SWITZERLAND: Samuel Wanitsch, Asociation Switzerland-Cuba
 • TURKEY: Nahide Özken (President), Cuba-Turkey Friendship Association “José Martí”
 • UNITED KINGDOM: Rob Miller (Director) and Bernard Regan (Secretary) Cuba Solidarity Campaign
Banner-tekst: “I Cuba gælder alle menneskerettighederne”