CubaDemokrati og menneskerettighederKampagne mod blokadeNyheder

Udtalelse: EU-parlamentet manipuleres af Cuba-fjender

USA’s regering og fjender af Cuba i andre lande påstår, at der sker alvorlige brud på menneskerettighederne i Cuba, men kun i ét hjørne af Cuba foregår der alvorlige brud på menneskerettighederne; nemlig i det af USA besatte Guantánamo baseområde, hvor mennesker har været og stadig er systematisk udsat for tortur og umenneskelig behandling.

De 9 cubanere, som i EU-parlamentet fremstilles som ofre for cubanske brud på menneskerettigheder, er i den virkelig verden betalte ’soldater’ i USA’s økonomiske og politiske krig mod Cuba.

Dansk-Cubansk Forening, 15. december 2021.

Torsdag den 16. december skal EU-parlamentet for fjerde gang i år diskutere og stemme om synet på samt EU’s forhold til Cuba.

Cuba-fjendtlige MEP’er trækker igen og igen EU-parlamentet rundt ved næsen og er flere gange lykkedes med at få et flertal af EU-parlamentets medlemmer til at stemme for resolutioner, der udstiller Cuba som et land, der bryder menneskerettighederne, og hvor der ikke er demokrati.

Begge dele er forkerte.

Ingen lande i verden er perfekte, naturligvis heller ikke Cuba, men enhver seriøs undersøgelse af demokrati og menneskerettighedsforhold i Cuba – baseret på FN-pagten og FN’s nøgleresolutioner – vil ende med at konkludere, at kun i ét hjørne af Cuba foregår der alvorlige brud på menneskerettighederne; nemlig i det af USA besatte Guantánamo baseområde, hvor mennesker har været og stadig er systematisk udsat for tortur og umenneskelig behandling.

Når EU-parlamentet torsdag skal diskutere denne sag, så kommer den til at handle om 9 enkeltpersoner, som nævnes med navne i dagsordenen: José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Lorenzo Fajardo, Andy D. Garcia og Yuinior García Aguilera.

Dansk-Cubansk Forening opfordrer de danske medlemmer af EU-parlamentet og danske medier, der beretter om denne sag, til at bruge lidt tid på at efterforske de personer, der præsenteres som ofre for cubanske brud på menneskerettighederne. De pågældende har alle mindst ét fælles kendetegn, nemlig at de modtager økonomisk og anden støtte fra USA (og Spanien).

FN-pagten forbyder indblanding i landes indre forhold, og Cuba har ret til at håndhæve denne ret til ikke-indblanding.

USA har i over 60 år ført en økonomisk krig mod Cuba, hvilket er velkendt i EU-kredse og hvilket EU og EU-landene har udtrykt modstand mod hele 29 år i træk i FN’s generalforsamling. For et år siden satte USA’s afgående præsident Trump Cuba på USA’s liste over lande, som (angiveligt) støtter terrorisme. En beslutning, som har udløst internationale protester.

De 9 cubanere, som i EU-parlamentet fremstilles som ofre for cubanske brud på menneskerettigheder, er i den virkelig verden betalte ’soldater’ i USA’s økonomiske og politiske krig mod Cuba. Når nogle af dem udsættes for en anholdelse eller en straf, er det fordi de har brudt Cubas straffelov.

USA og lande i EU har de seneste år ved flere lejligheder anklaget andre lande for at blande sig i indre forhold for eksempel omkring valg. Der er taget forholdsregler for at beskytte landene mod sådan illegal indblanding. Cuba må have samme ret til at beskytte sig mod udenlandsk og fjendtlig indblanding i Cubas indre forhold – indblanding, som ved flere lejligheder har truet freden og den samfundsmæssige orden i Cuba.