Demokrati og menneskerettighederNyheder

Ny familielov på vej i Cuba

Ifølge justitsministeren, Oscar Silvera Martínez, “har udarbejdelsen af ​​dette vigtige, historiske dokument været et arbejde med konsensusskabende og omhyggelig undersøgelse.”

Udarbejdelsen af ​​den nye familielov har involveret mere end 6 millioner mennesker og der er afholdt mere end 79.000 møder – en imponerende mængde arbejde, som involverede mere end 57 procent af landets befolkning, og viser resten af ​​verden, hvordan man virkelig involverer borgerne i lovgivning og landets ledelse.. ACN FOTO/Rafael FERNÁNDEZ ROSELL

af Clover Carroll, Socialist Voice, Irland, august 2022

Den 1. februar i år begyndte den cubanske regering at udarbejde en ny familielov på basis af landets forfatning. Denne nye familielov vil ændre, hvordan staten ser en familie, hvilket vil udvide rettighederne for mange borgere, herunder for børn og LGBTQ+-samfundet.

Udarbejdelsen af ​​den nye familielov har involveret mere end 6 millioner mennesker og der er afholdt mere end 79.000 møder – en imponerende mængde arbejde, som involverede mere end 57 procent af landets befolkning, og viser resten af ​​verden, hvordan man virkelig involverer borgerne i lovgivning og landets ledelse.

Den eksisterende familielov i Cuba omfatter ikke anerkendelse af ægteskab for par af samme køn. Den angiver heller ikke, hvad en familie er: den siger blot, at “ægteskab er den frivilligt etablerede forening mellem en mand og en kvinde, som er lovligt egnede til at gifte sig, for at leve sammen”, og at “forældrene har pligten at give omsorg til deres børn. . . bidrage aktivt til deres uddannelse og integrerede udvikling. . . Det er til gengæld børnenes pligt at respektere og hjælpe deres forældre.”

… unge og børn vil blive set som subjekter for rettigheder og ikke objekter for beskyttelse.

Mens dele af den nuværende forfatning vedrørende børns rettigheder var avanceret, dengang den blev skrevet, skal den opdateres for at matche det moderne liv i Cuba og folkets ønsker og behov. Blandt de spørgsmål, der blev rejst af den folkelige debat, var ægteskabslighed, forældreansvar, adoption, rækkefølgen af ​​efternavne og vold i familien. Det nye dokument består af 483 artikler, der dækker de spørgsmål, der blev rejst under møderne. Nogle af disse artikler omfatter retten til at danne en familie uden forskelsbehandling, som omfatter ægteskab af samme køn, retten til et familieliv fri for vold, og at unge og børn vil blive set som subjekter for rettigheder og ikke objekter for beskyttelse.

Yamile González Cabrales, formand for civil-, forvaltnings- og arbejdskontoret ved Folkets provinsdomstol i Granma-provinsen, forklarer, at de juridiske rammer for børn og unge bør opdateres i overensstemmelse med deres pligter og rettigheder.

Den 15. maj afleverede det nationale valgråd sit endelige resumé af den folkelige høring til Folkemagtens Nationalforsamling, det eneste organ i Cuba, der har både grundlovgivende og lovgivende myndighed, og som holder sine møder offentligt. Nationalforsamlingen videregav alle modtagne data til redaktionsudvalget, som blev nedsat sidste år.

Ifølge justitsministeren, Oscar Silvera Martínez, “har udarbejdelsen af ​​dette vigtige, historiske dokument været et arbejde med konsensusskabende og omhyggelig undersøgelse.” Redaktionsudvalget var ansvarligt for at træffe beslutninger om eventuelle ændringer og modifikationer baseret på den folkelige høring, der blev afholdt. Dette udkast blev derefter sendt tilbage til Folkemagtens Nationalforsamlingen, som har sendt lovforslaget til folkeafstemning.

Mens en traditionel familieenhed vil forblive almindelig, er det vigtigt at anerkende og beskytte borgernes ret til at vælge, hvordan de ønsker at danne deres egen familie. Grundlovens paragraf 81 lyder: ”Staten anerkender og beskytter familien, uanset hvordan den er organiseret, som den grundlæggende celle i samfundet, og den skaber betingelserne for at garantere, at dens formål kan nås som helhed. Familier kan dannes i henhold til loven, baseret på kærlighed og lige rettigheder, pligter og muligheder for dets medlemmer.” Den nye familielov skal være i overensstemmelse med denne paragraf.

Den demokratiske proces, som Cuba har gennemgået for at ændre denne del af sin forfatning og sine love, er en lektion i demokrati for os andre. Ved at involvere befolkningen i hele processen med udarbejdelse og ændring, skaber dokumentet et samfund, hvor stemmer bliver hørt og taget i betragtning. Kun ved at tillade den brede befolkning at give udtryk for deres meninger og deltage i processen med at udarbejde og ændre deres lands lovgivning, kan ægte demokrati opnås.

Folkeafstemningen finder sted 25. september 2022.