Mogens Lykketoft kritiserer USA’s blokade mod Cuba

Dansk-Cubansk Forening har bedt en række danskere om at udtale sig om USA’s blokaden mod Cuba. Her kan du læse korte udtalelser fra to tidligere udenrigsministre, to partiformænd, en regionspolitiker og en redaktør.
Foto: FN

Onsdag den 23. juni skal FN’s Generalforsamling diskutere USA’s blokade mod Cuba og stemme om en cubansk resolution, som kræver blokaden afsluttet.

I en rapport til FN har Cuba redegjort for hvilke alvorlige konsekvenser den nu 60 år lange blokade har haft for Cuba.

Opgjort i penge viser rapporten, at blokaden koster Cuba 5,5 milliarder dollars på et år – hvilket svarer til op mod 100 millioner kroner hvert døgn.

Blokaden koster liv, lidelse og velfærd i Cuba i et omfang, som det ikke giver nogen mening at sætte tal på.

En international bevægelse støtter Cubas krav om ophævelse af blokaden nu!

I Europa er over 100 organisationer fra 27 lande gået sammen om kampagnen ”#UNBLOCK CUBA – stop den økonomiske krig mod Cuba”.

Som del af denne kampagne har Dansk-Cubansk Forening bedt en række danskere om at udtale sig om blokaden. Her kan du læse korte udtalelser fra to tidligere udenrigsministre, to partiformænd, en regionspolitiker og en redaktør.

Mogens Lykketoft:

Den amerikanske blokade mod Cuba er en voldsom og urimelig byrde for almindelige mennesker i Cuba og har altid mødt voldsom kritik fra de fleste af FN’s medlemslande som et brud på international ret.

Da jeg for fem år siden var formand for FN’s Generalforsamling besøgte jeg Cuba, hilste på præsident Raul Castro og havde samtaler med bl.a. udenrigsminister Bruno Rodriguez. Her havde jeg lejlighed till anerkende landets indsats for fredsaftalen i Colombia og udtrykke håbet om fuldstændig afvikling af USA’s sanktioner efter præsident Obamas vellykkede besøg i landet.

Desværre gik det den helt gale vej under Trump.

Der er ingen tvivl om, at et helt overvældende flertal i FN’s generalforsamling her 23. juni igen vil kræve ophævelse af USA’s blokade af Cuba.

Europa må i fællesskab appellere til præsident Biden om hurtigst muligt at vende tilbage til Obamas kurs, så cubanerne omsider kan få mulighed for bedre levevilkår.

Mogens Lykketoft

Fhv. minister og formand for FN’s Generalforsamling 2015-2016

Foto: Nordisk Råd

Villy Søvndal:

Hermed min opfordring til at man ophæver blokaden mod Cuba.

Jeg vil opfordre til, at ophæve den blokade mod Cuba, der er med til at forværre dagligdagen for de almindelige cubanere, der betaler prisen for en lang og meningsløs blokade.

Der er ikke brug for blokade. Der er brug for samarbejde, samhandel og dialog.

Venlig hilsen.

Villy Søvndal

Regionsrådsmedlem SF

Tidl. Udenrigsminister og tidl. formand for SF

Foto: privat

Jørn Lehmann Petersen:

Det er utroligt at USA stadig fastholder den økonomiske blokade mod Cuba – den længste og strammeste blokade USA har iværksat og fastholdt – og uden at man har søgt dialogen som løsning.

Den eneste forklaring må være, at man vil please eksilcubanere i Florida og sikre opbakning til diverse valg fra denne gruppe.

Konsekvenserne for Cuba er store, både socialt og økonomisk.

Vi må gennem internationale organer og netværk arbejde aktivt for, at de to parter snarest sætter sig til forhandlingsbordet og finder en løsning. Alt andet er uhumant og fuldstændig ude af tråd med nutiden internationale samarbejde og øvrige politiske tiltag.

Jørn Lehmann Petersen

Regionrådsmedlem (S), formand for Miljøudvalget

Foto: Arbejderen

Lotte Rørtoft-Madsen:

Cuba har mere end nogensinde brug for støtte. Der kan ikke findes et eneste seriøst argument for at opretholde en blokade mod de elleve millioner cubanere.

Grundlæggende set handler det om retten til liv. Vi kan kun betragte blokaden som forbryderisk.

Den isolerer og skader Cuba økonomisk, men den isolerer USA politisk. Så længe magtens sprog taler, får USA-imperialismen imidlertid lov til at agere som den vil.

Vi har i Danmark et særligt ansvar for at tage til genmæle mod den danske regerings og EU’s lurepasseri.

EU-landene har i årevis i FN stemt imod blokaden, som også rammer europæiske virksomheder og institutioner. Men afstemningerne må følges af konkret handling.

Og det er netop, hvad vi kræver af den danske regering og EU – de må sige fra over for USA.

Cuba kan regne med Kommunistisk Partis støtte.

Unblock Cuba! Now!

Lotte Rørtoft-Madsen

formand, Kommunistisk Parti

Foto: K-festival

Henrik Stamer Hedin:

USA fortsætter med at udfordre verden både militært og med økonomisk krigsførelse.

Over for denne aggression mod menneskeheden står Cuba i forreste frontlinje.

Det er i alle menneskers interesse, hvis vi ønsker at leve i frihed og velfærd, at sætte USA under pres og forlange blokaden mod Cuba ophævet.

Henrik Stamer Hedin

formand, Danmarks Kommunistiske Parti

Foto: Arbejderen

Anders Sørensen:

USA’s aggressive økonomiske krig mod det cubanske folk er et direkte angreb på den nationale selvbestemmelsesret.

Det er det cubanske folk, og ikke magthaverne i Washington, der bør afgøre Cubas fremtid.

Når vi tillader USA at fører økonomisk krig mod lande som går deres egne veje, er vi med til at legitimerer et internationalt system, hvor det er de stærke der bestemmer over de mindre stærke, og hvor de nationale demokratiske institutioner underordnes stormagternes magtkampe.

Der er derfor mange gode grunde til at sige fra overfor USA-elitens kurs over for Cuba. Ikke mindst hvis man kæmper for en mere fredelig, socialt retfærdig, fri og lige verden.

Venlig hilsen

Anders Sørensen, ansvarshavende redaktør på Arbejderen