Hold fingrene fra Cuba og Venezuela

Udtalelse rettet til regeringen og Folketinget fra solidaritetsmøde med Cuba og Venezuela. August 2021 hos fagforeningen BJMF

Hold fingrene fra Cuba og Venezuela – stop sanktioner og ophæv blokade NU!

Cirka 50 mennesker deltog i mødet og lyttede til de tre oplæg samt deltog i debatten. Mødt sluttede med at vedtage denne udtalelse rettet til regeringen og Folketinget. Foto: Niklas Zenius Jespersen.

Deltagerne i mødet udtrykker deres solidaritet med Cuba og Venezuela. Begge lande er i en vanskelig situation. Hovedsårsagerne til landenes vanskeligheder er sanktioner og blokade iværksat af USA og på nogle områder suppleret og bakket op af EU.

I denne tid med corona-pandemi medfører denne økonomiske krig enorme vanskeligheder, og det koster landenes befolkninger dyrt – også menneskeliv.

Troværdige rapporter bekræfter at blokaden mod Cuba koster landet, hvad der svarer til over 90 millioner kroner i døgnet. Internationale analyser vurderer at sanktioner og blokader mod Venezuela har kostet titusinder af menneskeliv.

Der føres en ulovlig og umenneskelig økonomisk krig mod de to lande, som vi kræver stopper nu!

Vores krav er helt enkle: Respekt for FN-pagten og dens klare regler om alle landes ret til fred, selvbestemmelse og ikke-indblanding i indre anliggender.

Vi glæder os over at FN’s generalforsamling med et overvældende flertal (184 mod 2) for 29. gang har fastslået sit krav om, at blokaden mod Cuba ophæves.

Vi glæder os over at Danmark igen har stemt for denne vigtige resolution i FN, men vi er stærkt utilfredse med, at denne beslutning ikke følges op med konkrete politiske og handelsmæssige initiativer.

Ligeledes udtrykker vi vores utilfredshed med EU’s og den danske regerings påstande om, at man imødegår USA’s blokadelove med den såkaldte ”Blocking Statute”, der helt åbenlyst ikke er tilstrækkelig til at beskytte danske erhvervsinteresser i Cuba. Seneste eksempel herpå er nylige informationer om, at der blandet andet er anlagt retssager ved distriktsdomstolen i Sydflorida i USA mod de danske virksomheder Mærsk og DSV med påstand om brud på blokadelovene og krav om erstatning.

Vi kræver, at danske politikere og den danske regering tager hurtige skridt til at fremme dialog og samhandel med mere med Cuba, og at Danmark aktivt værner om både Cubas og Venezuelas ret i henhold til Folkeretten og FN-pagten.

Latinamerikakender, professor Sven Tarp fra Aarhus talte blandt andet om mediekampagnerne mod Cuba og Venezuela. Føst blokader og sanktioner skabe uro og protester, så skal styret kritiseres for overgreb mod befolkningen og dæmoniseres og siden kommer så den militære intervention, advarede han. Foto: Niklas Zenius Jespersen.

Vedtaget af mødets arrangører: 3F BJMF’s Internationale Udvalg, Gruppen Patria Grande Danmark, Hands Off Venezuela og Dansk-Cubansk Forening samt cirka 50 individuelle deltagere i mødet.

Venezulas handels-attache Orlando Ortegano ved ambassade deltog i mødet online, mens Cubas ambassadør Roger López García leverede sit oplæg skriftligt. Det blev oversat og formidlet af tolken Kirsten Schelbeck. Foto: Betty Carmen Mendieta
Deltagerne i mødet hos Fagforeningen BJMF i Valby bidrog til slutspurten i indsamlingen til “Kanyler til Cuba”. Det blev et imponerende resultet med i alt 9.700 kr. hvilket bringer det samlede beløb op på cirka 205.000 kr. Resultatet opgøres endeligt den 25. september.