Bryd blokaden

Regningen for USA’s blokade lyder på 29 milliarder på et år

Hvis USA’s blokade mod Cuba blev ophævet kunne en cubansk families indkomst mere end fordobles. Men Trump strammer den, så flere familier i Cuba lider afsavn.

Den 6-7. november skal FN’s generalforsamling stemme om USA’s blokade, som ødelægger Cubas økonomi! Foto fra demo mod Trump den 4. september i København.

lør. 19. oktober – 2019 Sven-Erik Simonsen

Cuba har netop afleveret sin årlige rapport til FN’s Generalforsamling om de økonomiske og menneskelige konsekvenser af USA’s blokade mod Cuba.

Rapporten dækker perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2019, og blokade-regningen lyder på 4.343,6 millioner dollars. Beløbet svarer til hele 29,4 milliarder danske kroner.

Regningen ender naturligvis hos den cubanske befolkning, og hvis den deles lige mellem alle cubanere fra 0 til 110 år, så er beløbet 2674 kr. For en familie på 4 bliver det over 10.000 kr.

Der er mange borgerlige medier, som forlyster sig med at påpege, at den statsansat i Cuba kun tjener, hvad der svarer til 25-30 dollars (under 200 kroner) om måneden. Det giver en årsløn på knap 2500 kr.

Lad os vende tilbage til den tænkte familie på 4. Hvis den i dag har to statsansatte forsørgere svarer familiens årsindtægt til 5000 kr.

Nu kræver det ikke de store matematiske evner at se, at familiens indtægt kunne tredobles til 15.000 kr., hvis USA’s blokade mod Cuba blev ophævet.

”Ingen cubansk familie og ingen del af det cubanske samfund undgår at blive offer for blokadens konsekvenser”, lyder det i den cubanske rapport til FN.

Sammen med rapporten appellerer Cuba til verdens lande om at stemme for Cubas krav om ophævelse af blokaden. Cuba har rejst dette krav i en FN-resolution hvert år de seneste 27 år.

Resolutionen kommer i år til afstemning i slutningen af oktober i FN’s Generalforsamling, og ”Cuba og dets folk forventer af få støtte fra det internationale samfund til sit legitime krav om at afslutte denne økonomiske, kommercielle og finansielle blokade, som USA’s regering påtvinger landet”, skriver Cuba i rapporten og henviser til, at denne resolution er vedtaget alle 27 år. I 2018 blev den vedtaget med 189 stemmer for og to imod. Det var USA og Israel, der stemte imod.

Danmark har sammen med EU-landene alle 27 år stemt for Cubas resolution om ophævelse af blokaden. Det forventer vi også at Danmark gør i år. Men i en situation, hvor USA’s præsident Trump strammer blokaden dramatisk og straffer virksomheder, der handler med og investerer i Cuba, er der brug for mere. Det rækker ikke, at regeringen blot passivt stemmer mod blokaden. Der er brug for aktiv handling.