ForeningenGeneralforsamlingNyheder

Generalforsamling 5. juni kl. 13

Medlemmerne inviteres til generalforsamling i Dansk-Cubansk Forening lørdag den 5. juni kl. 13. (udsat fra 20. marts på grund af corona). Deltagelse forudsætter corona-pas eller negavi test. Du kan også deltage online. Læs herunder.

Generalforsamling i Dansk-Cubansk Forening

Afholdes lørdag 5. juni 2021 kl. 13.00 – i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10 i Valby.

Dagsorden ifølge lovene vil mindst omfatte:

1: Valg af dirigent og vedtagelse af forretningsorden

2: Hovedbestyrelsens beretning

3: Regnskab – herunder også regnskabet for 2019.

4: Indkomne forslag.

5: Planer for det kommende år

6: Vedtagelse af budget og kontingent

7: Valg af hovedbestyrelse

8: Valg af 2 suppleanter

9: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10: Eventuelt.

I henhold til vedtægterne skal forslag til behandling på generalforsamlingen samt kandidater til hovedbestyrelsen være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen – altså onsdag 26. maj 2021.

Hvis du kommer for at deltage fysisk i generalforsamlingen skal du vise corona-pas eller negativ test ved ankomsten.

Medlemmer kan deltage online. Hvis du ønsker det skal du sende en mail til os på: post@cubavenner.dk

Derefter vil du modtage en mail med et link, der giver dig adgang til de digitale møderum (Zoom) og vedhæftet de dokumenter, som deltagerne i det fysiske møde får udleveret.

/Hovedbestyrelsen