Generalforsamling 5. juni kl. 13

Medlemmerne inviteres til generalforsamling i Dansk-Cubansk Forening lørdag den 5. juni kl. 13. (udsat fra 20. marts på grund af corona)

Generalforsamling i Dansk-Cubansk Forening

Afholdes lørdag 5. juni 2021 kl. 13.00 – i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10 i Valby.

Dagsorden ifølge lovene vil mindst omfatte:

1: Valg af dirigent og vedtagelse af forretningsorden

2: Hovedbestyrelsens beretning

3: Regnskab – herunder også regnskabet for 2019.

4: Indkomne forslag.

5: Planer for det kommende år

6: Vedtagelse af budget og kontingent

7: Valg af hovedbestyrelse

8: Valg af 2 suppleanter

9: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10: Eventuelt.

I henhold til vedtægterne skal forslag til behandling på generalforsamlingen samt kandidater til hovedbestyrelsen være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen – altså onsdag 26. maj 2021.

Vi forventer, at generalforsamlingen kan afholdes nogenlunde normalt, men tiden må vise om det bliver nødvendigt med særlige forholdsregler. Og vi kan jo ikke afvise, at det bliver nødvendigt med endnu en udsættelse.

/Hovedbestyrelsen