ForeningenGeneralforsamling

2019 Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling og ”afterparty”. Lørdag den 9. marts i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10 i Valby

Generalforsamling i Dansk-Cubansk Forening kl. 13:00

Spisning og ”afterparty” kl. 18:00

Dagsorden ifølge lovene vil mindst omfatte:

1: Valg af dirigent og vedtagelse af forretningsorden
2: Hovedbestyrelsens beretning
3: Regnskab
4: Indkomne forslag, hvor der vil ligge forslag til ændringer af foreningens vedtægter *)
5: Planer for det kommende år
6: Vedtagelse af budget og kontingent
7: Valg af hovedbestyrelse
8: Valg af 2 suppleanter
9: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
10: Eventuelt.

Man skal have betalt kontingent for at deltage i generalforsamlingen. Det kan ske på dagen i døren.

*) Der forberedes ændringsforslag til
§7 Hvorledes kontingent for kollektive medlemmer fastsættes.
§9: Om formen for lovlig indkaldelse til generalforsamling.
§9 stk 2: Udsendelse af forslag til forretningsorden.
§14: Spørgsmål om ulønnet/lønnet arbejde.
§ 23: Bestemmelserne om økonomiske tilskud til lokalafdelinger.

Spisning og “afterparty” med billeder fra Megafest og bokserbesøg samt 4 slags rom!

Vi regner med at slutte ved 17-tiden. Og kl. 18 er der spisning. Lækker mad lavet af ‘Bager’ og Thomas. middagen koster bare 50 kr., og så kan man købe vin, øl og vand i baren…. og rom.

Under og efter middagen bliver der vist billeder og små videoer og fortalt historier fra boksernes besøg i København og i Kolding. Og der bliver vist billeder og videoer fra Megafesten Cuba SI.

Derfor kalder vi det for AFTERPARTY!!

Det bliver en stille og rolig aften med plads til at snakke og smage på mindst 4 forskellige slags rom!

Tilmeld dig til spisningen med en mail til post@cubavenner.dk (betaling på dagen).