Et boost til Cubas økonomi

Cubas nationalforsamling har netop vedtaget en lang række justeringer og ændringer af den økonomiske politik med det mål at sætte mere gang i produktion og eksport samt i statens indtjening af valuta og skridtvis øge befolkningens adgang til varer.
Det er en central bestræbelse af Cuba skal øge produktionen af fødevarer – nærme sig selvforsyning og skabe ny eksport.

I avisen Granma bliver der skrevet om ”75 punkter, der skal sætte gang i den nationale økonomi”.

Avisen nævner ikke alle 75, men fremhæver blandt andet:

Den offentlige sektor skal ”optimeres og fungere bedre”.

Bureaukratiet omkring etablering af lokale virksomheder skal reduceres.

Små og mellemstore virksomheder skal anspores til at øge eksport til udlandet. Det gælder både statslige, private og blandede virksomheder.

Antallet af blandede statslige-private virksomheder skal øges

Cubas postvæsen skal geares til at forestå webhandel – både nationalt og import/eksport.

Der skal uddeles jord, hvor ansatte på en virksomhed i fællesskab kan dyrke rodfrugter og grøntsager til eget og fælles forbrug.

Fiskeopdræt skal fremmes i områder med søer, damme og overrislede marker.

Traditionen med frivillige byggebrigader, ”Microbrigadas” som det hed i 1980’erne, skal genoplives med det mål at løse påtrængende bygge- eller andre opgaver.

Produktionen af energi med solceller og biogasanlæg skal øges.

Toldsatserne sættes ned eller fjernes helt i et system, der skal fremme, at blandt andre cubanere, der er bosat i udlandet og kommer på besøg i hjemlandet, lettere og i større omfang kan medbringe varer.

Og endelig er der en række initiativer på vej, som skal gøre op med den illegale handel med fremmed valuta. Det ser ud til, at den grundlæggende tanke er at devaluere pesoen, så kursen ændres fra de nuværende 24 cubanske pesos for en dollar/en euro til cirka 100 pesos for en dollar/euro, hvilket i dag er kursen på det sorte marked.

Det erklærede mål er at få den fremmede valuta ind i den statslige og nationale cirkulation.