Bryd blokadenGeneralforsamlingKampagne mod blokadeNyhederRejsebreve fra Cuba

Til Udenrigsministeren, Udenrigspolitisk Nævn og Folketingets Udenrigsudvalg samt danske MEP’er

Åbent brev:Vedtaget på Dansk-Cubansk Forenings generalforsamling i København den 1. april 2023.

Kampen mod USA’s blokade er fortsat Dansk-Cubansk Forenings vigtigste opgave. Foto: Johnny Mortensen

Dansk-Cubansk Forening appellerer fra sin generalforsamling til handling rettet mod to alvorlige uretfærdigheder, som overgår Cuba: Dels USA’s blokade og dels stemplingen af Cuba som et land der støtter terrorisme.

USA’s fjendtlighed rammer den cubanske befolkning hårdt. Den er på flere punkter i strid med international lov og et brud på FN-pagtens paragraf om alle landes ret til suverænitet og selvbestemmelse samt henstillingen om at være gode naboer.

For det første: Cuba støtter ikke terrorisme!

Den 11. januar 2021 anklagede Trump-administrationen Cuba for “gentagne gange at yde støtte til internationale terrorhandlinger ved at huse terrorister”. Denne falske anklage blev rettet mod Cuba på grund af Cubas rolle i at fremme de internationalt anerkendte colombianske fredsforhandlinger.

Anklagen er falsk, hvilket også anerkendes af seriøse politiske kredse i USA og udenlandske ledere.

Cuba er tværtimod et offer for terrorisme. Cuba har set sine atleter sprængt i luften i en terrorhandling mod et civilt fly. Arrangørerne af denne kriminelle handling blev beskyttet hele deres liv i USA. Cuba har set bomber placeret på hoteller og barer i Havanna. Cuba har oplevet drab på sine diplomater, angreb på sin ambassade i Washington osv. Dette er blot nogle få eksempler på statsstøttet terrorisme mod Cuba.

For det andet: Den værste terrorhandling er de mere end 60 år med en umenneskelig blokade mod Cuba iværksat og opretholdt af USA – fordømt af De Forenede Nationers Generalforsamling, næsten enstemmigt hvert år i 30 år. Formålet med blokaden er at udsulte det cubanske folk til at underkaste sig USA’s politiske og økonomiske ønsker. Blokaden påvirker ikke kun Cuba, men afholder også andre lande i verden fra at have normale forbindelser til Cuba. Det er en forbrydelse mod alle cubanere, og det er en forbrydelse mod menneskeheden.

Derfor opfordrer vi jer til at kræve, at blokaden straks ophæves, og at Cuba straks fjernes fra USA’s liste over stater, der støtter terrorisme.