Cuba har vundet en stor sejr over USA ved FN: 187 stemmer mod 3

Cubas sejr i FN er vigtig, men kun et skridt på vejen i kampen for at få USA til at ophæve blokaden mod Cuba. Derfor opfordrer Dansk-Cubansk Forening regeringen til at følge støtten til Cuba op i praksis. Og vi ber alle Cubas venner om styrket solidaritet

Cubas udenrigsminister Bruno Rodriguez på FN’s talestol.

fre. 08. november – 2019

Torsdag stemte medlemmerne af FN’s Generalforsamling om en resolution stillet af Cubas regering. Resolutionen kræver, at USA stopper den 57 år lange økonomiske, finansielle og handelsmæssige blokade mod Cuba.

Resolutionen blev vedtaget med 187 stemmer for, 3 imod (USA, Israel og Brasilien) mens 2 lande undlod at stemme (Colombia og Ukraine).

Det var i år 27. gang en resolution imod USA’s blokade mod Cuba blev vedtaget af det overvældende flertal af verdens lande. Der var en omfattende debat op til afstemningen. FN-ambassadører fra 43 lande var på talerstolen for at fordømme USA’s fjendtlighed over for Cuba. Flere talere betegnede blokaden som et brud på international ret, idet USA tvinger firmaer i andre lande til at følge blokadelovgivningen og afholde sig fra handel og investering i Cuba.

Nogle kritiserede blokaden som et forsøg på folkemord, idet den rammer Cubas sundhedsvæsen og faktisk har kostet menneskeliv.

Blokaden koster Cuba 71 millioner om dagen

Cubas udenrigsminster Bruno Rodriguez understregede i sin tale, at blokaden er en kolossal forhindring for Cubas økonomiske udvikling. Cuba har beregnet, at blokaden har kostet landet over 922 milliarder dollars i tab og ekstra udgifter siden den blev indført i 1962. I perioden april 2018 til marts 2019 har den kostet det cubanske samfund, hvad der svarer til 71 millioner kroner om dagen.

Rodriguez understregede dog, at blokadens konsekvenser ikke kan opgøres med et tal:

– De lidelser, som familierne i Cuba udsættes for, kan ikke tælles op i et regneark, lød det fra ministeren.

Danmark støtter Cubas krav

Danmark stemte sammen med EU-landene for Cubas resolution og støtter altså kravet til USA om ophævelse af blokaden.

Dette års afstemning adskilte sig fra tidligere år, derved at USA og Israel ikke stod stod helt alene med deres stemme imod Cubas resolution. I år stemte også Brasilien imod Cuba ved FN.

Det har udløst stor vrede i Brasilien.

Brasiliens tidligere præsident Dilma Rousseff har kritiseret præsident Jair Bolsonaros beslutning om at stemme imod Cuba og sammen med USA. Brasiliens store faglige LO (CUT) og organisationen af landarbejdere og jordløse bønder (MST) har i en fælles udtalelse fordømt Bolsonaro-regeringens fjendtlige handling mod Cuba.

De to organisationer påpeger, at mennesker i verden – herunder i Brasilien – skylder Cuba sin støtte og solidaritet til gengæld for den store indsats for at forbedre menneskers liv, som Cuba yder i fattige lande i Afrika, Asien og Latinamerika.

Også Brasiliens fattige befolkning nød gavn af tusinder af udsendte cubanske læger indtil præsident Bolsonaro opsagde aftalen for et år siden.

Det er også bemærkelsesværdigt, at Colombia og Ukraine valgte at afstå fra at stemme. De to lande har ved tidligere års afstemninger om blokaden støttet Cubas resolution, men de siddende regeringer i Bogotá og Kiev er nære allierede af USA.

Den store skræm i FN’s generalforsamlingssal den 7. november 2019. Imponerende at se havnene på at lle de lande, som støtter Cuba krav om at blokaden skal ophæves

Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at der ikke er snesevis af små og fattige lande, som har bøjet sig for USA’s politiske og økonomiske afpresning forud for denne afstemning. Det er velkendt, at USA lægger et stort pres på landene og truer med for eksempel af tilbageholde økonomisk bistand til lande, der stemmer mod USA’s interesser i FN. På den baggrund er afstemningsresultatet 187 stemmer for kravet om ophævelse af blokaden, 3 stemmer mod og 2 der undlader at stemme et meget stærkt signal.

Dansk-Cubansk Forening glæder sig over, at Danmark igen har støttet Cubas retfærdige krav. Vi opfordrer regeringen til hurtigt at følge stemmeafgivningen op med konkrete skridt, der kan fremme dansk handel med og investeringer i Cuba.