Beretning

Hovedbestyrelsens beretning til Dansk-Cubansk Forenings generalforsamling 26. marts 2022
Dansk-Cubank Forenings tidligere hovedbestdyrelse

Indledning:

”De sidste fem år har vi oplevet en betydelig negativ ændring i USA’s regerings holdning til Cuba. Det har omfattet begrænsninger af de diplomatiske forbindelser, kommunikation og andre forbindelser mellem de to lande. Samtidig har vi set USA øge sin anvendelse af ekstraterritoriale love gennem aktivering af ​​afsnit III og IV i Helms-Burton-lovgivningen, som negativt påvirker hundredvis af virksomheder, banker og endda NGO’er i europæiske lande og over hele kloden. Samtidig finansierer og støtter USA’s regering grupper i Cuba for at bekæmpe deres regering og iscenesætter undergravende og destruktive aktiviteter.”

Denne sande og sørgelige konstatering er del af teksten i en fælleshenvendelse til EU-toppen og det franske EU-formandskab fra solidaritetsorganisationer og venskabsforeninger i 17 lande i EU – en henvendelse, som opfordrer til en styrkelse af EU’s samarbejde og samhandel med Cuba. Dansk-Cubansk Forening er blandt underskriverne.

I det fælles grundlag for den europæiske kampagne #UNBLOCK CUBA – Stop den økonomiske krig mod Cuba”, som Dansk-Cubansk Forening og andre danske partier og organisationer deltager i, lyder det:

”Over 100 Cuba-solidaritetsgrupper, organisationer og medier fra Tyskland, Østrig, Schweiz, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Slovenien og mange andre europæiske lande – vil i fællesskab rette opmærksomheden mod Washingtons stramning af blokaden for at sætte USA’s regering og dens europæiske støtter under pres. Med plakater, radioindslag, reklamer i aviser og sociale medier, offentlige møder og demonstrationer bl.a. i vores landes hovedstæder, vil vi bryde de dominerende mediers fortielse af blokaden og højlydt gøre opmærksom på følgerne af den forbryderiske politik.”

Disse to eksempler dokumenterer, at Dansk-Cubansk Forening har haft sit hovedfokus på kampen mod USA’s blokade i det år der er gået – sådan som det også er besluttet i vores årsplan fra generalforsamlingen i 2021.

De to citater illustrerer også, at vi arbejder både med politisk ’lobby-arbejde’ og med gadeaktiviteter og oplysning.

Og vi kan med glæde fastslå, at vores fælles indsats mod blokaden og for solidaritet med Cuba har nået rigtig mange danskere rundt omkring i Danmark, på trods af de udfordringer, som corona har medført.

Hovedbestyrelsen har sendt en række henvendelser til den danske regering, til Folketingets medlemmer og udvalg, til EU og til de 14 danske medlemmer af EU-parlamentet.

Med koordinerede kamp-kampagnedage har vi nået mennesker i Nordjylland, Midtjylland, Syd- og Vestjylland samt Fyn og Hovedstadsområdet med plakater, bannere, flyere og klistermærker.

Cubabladets artikler og en lind strøm af nyhedsmails til over 900 modtagere har bidraget til solide kampagner og oplysningsaktiviteter.

Og modtagerne har svaret positivt. Fra medlemmer og venner er det strømmet ind med økonomiske bidrag til indsamlingen ”Kanyler til Cuba”, som på få måneder nåede op over 210.000 kr.

Dette flotte resultat nåede vi i kølvandet på vores første spontane indsamling ”Kroner mod Corona”, der endte på mere end det dobbelte af målet som var 61.000 kr.; nemlig 139.000 kr.

Hvis vi sammenholder det med, hvad folk siger til os på gaderne og hvordan lodsedlerne i Cuba-solidaritetslotteriet bliver revet væk, så er konklusionen klar:

Der er stor vilje til solidaritet med Cuba. Der er stor glæde over, at Cuba står imod det enorme pres fra USA og vestlig imperialisme. Der er stolthed over ydmygt at bidrage til Cubas sundhedsarbejde og kamp mod corona både hjemme i Cuba og ude i verden.

Der er kort sagt et stort potentiale for at udvide og udvikle solidaritetsarbejdet med Cuba, grænsen sættes primært af foreningens kapacitet til at organisere og lancere initiativer og aktiviteter.

Det hænger sammen med at solidaritet med Cuba har en dimension mere end at hjælpe mennesker i nød. ”Fædrelandet er menneskeheden”, som Cubas nationalhelt José Martí formulerede det i slutningen af 1800-tallet. Og siden tilføjede at ”Den som kæmper for Cuba kæmper for hele verden”.

Eller som stifteren af Cubas (første) Kommunistiske Parti, Julio Antonio Mella, formulerede det i 1920’erne: ”At kæmpe for den sociale revolution i Amerika er ikke en utopi for tosser eller fanatikere. Det er at kæmpe for et skridt fremad i historien.”

Denne tekst, som kan læses på et monument i Havanna, sætter fingeren på det, som Cubas og solidaritetsbevægelsens kamp handler om. Solidaritet med Cuba er også at tage del i kampen for en bedre verden og en lysere og mere fredelig fremtid.

Denne sammenhæng får vi et hint om, når vi opholder os i ICAP’s internationale brigadelejr som netop hedder ”Campamento Internacional Julio Antonio Mella”.

Cuba i verden

Cuba spiller en rolle i global politik, som langt overstiger den plads som matematisk tilfalder et land på godt 100.000 km2 og en befolkning på 11 millioner.

Cuba er i FN og andre internationale fora en aktiv forkæmper for nationernes ret til suverænitet og selvbestemmelse. imod imperialisme, udbytning og stormagters indblanding i landes indre forhold. Det er en kamp, som føres på basis af FN-pagten og gældende international lov, som USA og Vesten søger at anfægte.

39 lande i verden er ramt af sanktioner og blokader. Ud over Cuba er det lande som Venezuela og Nicaragua. Mønsteret er, at lande, som nægter at bøje sig for den herskende nyliberale verdensorden og ordrerne fra Washington og Bruxelles, bliver straffet.

Fattige lande har kun en chance for at klare sig mod denne imperialistiske trussel; ved at stå sammen på kravet om ret til selvbestemmelse og ikke indblanding. Her er Cuba aktiv. Ud over FN er det Den Alliancefri Bevægelse, det er G77+Kina, det er CELAC, som samler alle lande i Central- og Sydamerika samt Caribien og kræver, at uenigheder og konflikter løses med fredelige midler. Og så er det ALBA-samarbejdet, der efter sit 20. topmøde i december i Havanna ser ud til at have vundet fornyet styrke blandt andet med ALBA-landenes samarbejde om at løse corona-pandemien.

Det bedste billede på, hvordan Cuba står i verden ser vi når FN’s medlemslande stemmer om USA’s blokade i Generalforsamlingen. Det gjorde landene senest den 23. juni 2021 og her stemte 184 lande for Cubas resolution med krav om ophævelse af blokaden, mens kun USA og Israel stemte imod.

EU-landene stemmer også mod blokaden. Men det hører med til billedet, at EU optræder hyklerisk. Dvs. både er mod blokaden af principielle grunde og samtidig undlader at omsætte sin modstand mod blokaden i en konkret politik, der gavner Cuba. Tværtimod ser vi den ene modbydelige resolution fra EU-parlamentet efter den anden som støtter den kontrarevolutionære opposition i og uden for Cuba og er tavs om USA’s blokade. Det har været sørgeligt at opleve de danske MEP’ers stemmeafgivning, hvor kun SF’erne har stemt imod resolutionerne mens Enhedslisten typisk har undladt at stemme, og de øvrige 11 oftest har stemt for – dog har DF én gang undladt at stemme.

Den seneste resolution fra EU-parlamentet påstår blandt mange andre uhyrlige anklager, at cubanske myndigheder udøver tortur. Alene denne løgn burde få ethvert medlem af EU-parlamentet til at stemme nej til hele teksten. Fakta er, at det eneste sted i Cuba, hvor der forgår tortur er på det af USA besatte Guantánamo baseområde, som rundede et sørgeligt 20-års jubilæum den 11. januar 2022. Sådanne resolutioner er ikke at stå fast på EU-landenes modstand mod blokaden og vilje til dialog med Cuba. Det er totalt knæfald for USA – et USA, der igen har sat Cuba på sin liste over lande der støtter international terrorisme!! Når fakta er, at USA er det land i verden som med sine erklærede og uerklærede krige samt dronelikvideringer og støtte til folkemorderiske regimer fra Colombia til Saudi-Arabien mere end noget andet land er ansvarlig for international terrorisme.

Mens Cuba derimod år efter år sender læger, lærere m.fl. til lande overalt i verden, som har behov for humanitær hjælp.

Hjemme i Cuba

I Cuba har det seneste år været præget af corona og af en økonomisk omstrukturering, hvor landets to valutaer er blevet til en, mens både lønninger og priser er steget.

Fra marts 2020 til december 2020 klarede Cuba sig meget fornemt igennem corona-pandemien med en hård nedlukningspolitik og fuld fart på udvikling og test af vacciner.

Gennem det meste af 2021 har Cuba været hårdt ramt af pandemien med tusinder af smittede og indlagte og med mange døde. Dog ligger Cuba stadig med lavere dødstal end de fleste andre lande:

13. december 2021 kunne man læse disse opgørelser over antal døde pr. millioner indbyggere i landene: Peru: 6206 /USA: 2418 /UK: 2184 /Spanien: 1877 /Bolivia: 1677 /Sverige: 1476 / Cuba: 733 /Danmark: 515.    KILDE: https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

Samtidig med Cubas kamp mod pandemien hjemme var landet i stand til at udsende flere tusinde læger og sygeplejersker med 57 brigader til 44 lande, som bad Cuba om hjælp. Og fra sommeren 2021 kom så Cuba med sine vacciner; Abdala, Soberana02, boosteren Soberana+ og to andre som ved årsskiftet er i sidste fase af test. Cuba har to vacciner under godkendelse i WHO.

Omkring 90 procent af den cubanske befolkning over 2 år er nu vaccineret og pandemien er under kontrol. Samfundet er stort set lukket op og international turisme, som er så vigtig for økonomien, kommer til landet i stigende omfang.

Mens de store vestlige vaccineproducenter nidkært værner om deres patenter, samarbejder Cuba med lande som Vietnam, Iran, Mexico, Argentina og Venezuela m.fl. om lokal produktion af de cubanske vacciner og små lande som Nicaragua og Sant Vincent & Grenadinerne modtager millioner af vaccinedoser fra Cuba. En artikel med overskriften ”Cubas vacciner kan redde millioner af liv” kunne læses i december-nummeret af Cubabladet.

Den 1. januar 2021 iværksatte den cubanske regering sin længe ventede plan om at afskaffe den dobbelte valuta med både cubanske pesos og den vekselbare CUC. Nu er der kun peso-økonomi i Cuba. Samtidig med dette skridt hævede man lønningerne og afskaffede de omfattende subsidier til hverdagens forbrugsvarer og mad, så varerne nu koster cirka produktionsprisen i butikkerne.

Det er helt sikkert et rigtigt og vigtigt skridt for at fremme arbejdsomhed og øge produktionen, hvilket landet har meget brug for. Mange – især unge – cubanere kom da også i arbejde efter omlægningen. Og 2021 blev et år hvor coronanedgangen fra 2020 stoppede og Cubas økonomi opnåede en behersket fremgang på cirka to procent. Reformerne har dog også øget ulighederne i det cubanske samfund.

Det er klart, at livet er hårdt for mennesker i Cuba. Urimeligt hårdt. USA s blokade er kvælende. Der er mangel på mange basale fødevarer, medicin m.m. Landet har oplevet hyppige strømafbrydelser.

I denne situation slog kontrarevolutionære kræfter til med demonstrationer, hærværk og plyndringer i juli måned. De kontrarevolutionære udnyttede en velbegrundet utilfredshed i befolkningen til at gå på gaden med krav om regeringens og præsidentens afgang og et opgør med socialismen.

Det var en kompliceret situation, og det skabte især store overskrifter i et håbefuldt Vesten. Men da de kontrarevolutionære den 15. november 2021 forsøgte at gennemføre en ny bølge af protester i Cuba, blev disse forbudt af myndighederne med henvisning til, at organisatorerne beviseligt står i ledtog med og får støtte fra udlandet (hvilket er forbudt) samt med henvisning til at formålet med protesterne var et opgør med socialismen. Og da Cubas grundlov fra 2019 (vedtaget med 86 procent af befolkningens stemmer) fastslår, at socialisme er Cubas samfundssystem, så er demonstrationer med det formål at omstyrte socialismen i strid med grundloven og altså ulovlige.

På dagen – den 15. november – dukkede der ingen demonstranter op i gaderne i Cubas byer. I stedet gik folk på arbejde og dagen blev særlig mindeværdig idet omkring en million skolebørn netop den dag vendte tilbage til klasseværelserne efter 18 måneders hjemsendelse.

Nu, hvor Cuba igen tager mod turister og solidariske brigadister, så er der ingen grund til at vente. Det er en win-win-situation: Vi får mulighed for at se/gense Cuba og opleve, hvordan landet udvikler sig, og Cuba får mulighed for at tage godt imod os og tjene en skilling på vores besøg.

Så rejs til Cuba – med Dansk-Cubansk Forening eller på andre måder.

Foreningens arbejde

På grund af corona holdt vi generalforsamling 5. juni 2021 og ikke som vedtægterne udstikker mellem 1. februar og 30. april. På trods af en generalforsamling næsten midt i året vil denne beretning i hovedtræk samle op på arbejdet i hele 2021.

Kampen mod blokaden

Ved indgangen til året var der forhåbninger om, at USA’s nye præsident Joe Biden – der var vicepræsident under Barack Obama – ville rulle Trumps stramninger af blokaden mod Cuba tilbage og genoptage den politik for normalisering af USA’s forhold til Cuba, som blev indledt i sidste del af Obamas anden periode som præsident; nemlig fra 2014 til 2016.

Det er ikke sket – end ikke Trumps vanvittige beslutning om (igen) at optage Cuba på USA’s liste over lande, der (angiveligt) støtter international terrorisme, er ændret.

På denne baggrund har Dansk-Cubansk Forening hele året og i hele landet koncentreret sig om aktiviteter: 1. Imod USA’s blokade. 2. Imod USA’s stempling af Cuba som et land der støtter terrorisme. 3. Imod USA’s fortsatte besættelse af baseområdet ved Guantánamo. Og 4. Imod USA’s forsøg på at anstifte en kontrarevolution i Cuba.

Vi har demonstreret ved USA’s ambassade, vi har 2 gange gennemført koordinerede gadefremstød i flere byer, vi har livestreamet en række gange – den ene gang med deltagelse af Cubas ambassadør.

Vi har kontaktet Udenrigsministeren, Folketingets Udenrigsudvalg og Europaudvalget. Vi har haft foretræde for Udenrigsudvalget. Vi har kontaktet de danske medlemmer af EU-parlamentet og – desværre uden stort udbytte forsøgt at få dem til at stemme imod tre runder af beskidte politiske resolutioner vendt mod Cuba – den seneste i december 2021, hvor resolutionen blandt mange usande påstande anklager Cuba for tortur.

Vi har holdt oplæg for interesserede grupper, talt ved offentlige møder, udsendt cirka 12 nyhedsbreve til vores mail-netværk på 900+ modtagere, og vi har brugt Cubabladet, vores hjemmeside samt Facebook.

Alt i alt en solid indsats, som også foreningens lokalafdelinger på Fyn, i Kolding, i Aarhus og Aalborg samt lokale kontaktpersoner har bidraget til.

Det er jo aldrig nok så længe blokaden og USA’s fjendtlighed fortsætter, men trods 60 års blokade og 60 års kamp imod den er der ingen tegn på træthed. Tværtimod er der styrke og dynamik i den internationale solidaritetsbevægelse, som Dansk-Cubansk Forening er en del af. Over 100 organisationer, partier og medier i næsten 30 lande i Europa er med i kampagnen #UNBLOCK CUBA, som har tilført kampen mod blokaden betydelig energi i det forløbne år. #UNBLOCK CUBA fortsætter og videreudvikler sine aktiviteter i 2022. Og det nytter.

Det nytter i det umiddelbare, fordi det styrker Cuba og cubanerne. De ved, at de ikke står alene, men tværtimod kan regne med støtte fra en global solidaritetsbevægelse, som omfatter ca. 1500 organisationer i over 140 lande.

Og der er grund til at tro, at vores oplysningsarbejde og politiske kampagner begrænser og inddæmmer de anticubanske aktiviteter om disse så udføres af højreorienterede politikere og partier eller af kontrarevolutionære cubanere.

Hvis vi genkalder os kampen for løsladelse af ”De Fem” fængslede cubanere i USA, så bekræfter det, at vores fælles indsats nytter. 16 års kamp fra 1998 til 2014 endte med løsladelse af De 5.

Rejsegruppen

Temarejser:

Pga. corona-situationen var det desværre ikke muligt for foreningen at gennemføre temarejser til Cuba i 2021, trods stor interesse og efterspørgsel fra rejse-interesserede cubavenner.

I stedet har der i årets løb været arbejdet med planer for 2 temarejser i 2022.

Efter at have fået grønt lys fra vores cubanske samarbejdspartnere ICAP og Amistur, ser det nu endelig ud til at være muligt at gennemføre den udsatte rejse ”Det glemte Cuba – en opdagelsesrejse” med stort set det oprindelige program. Rejsen tager udgangspunkt i ”Cuba før Columbus”, men giver samtidig mulighed for at opleve de mange natur- og kulturoplevelser, som Cuba i øvrigt byder på. Rejsen er nu fastlagt til perioden 15. april – 2. maj 2022. Program og oplysninger om denne rejse er offentliggjort i Cuba Bladet december 2021 samt på foreningens hjemmeside.

Desuden satses på at gennemføre en rejse med fokus på Cubas sundhedsvæsen i perioden september – oktober 2022. Der foreligger på nuværende tidspunkt en råskitse til denne rejses program – dette er ligeledes offentliggjort i Cuba Bladet samt på hjemmesiden. Det er hensigten at denne rejse sammen med et besøg af Henry Reeves sundhedsarbejdere i Danmark i 2022, skal udbrede kendskabet til Cubas sundhedsvæsen i bredeste forstand, herunder Cubas internationale missioner, medicinalindustri og erfaringerne fra corona.

Derudover er rejsegruppen aktuelt i gang med at overveje spændende og aktuelle rejsetemaer for 2023 og frem.

Rejsegruppen har afholdt månedlige møder under hele Corona nedlukningen. Især i den første del af perioden har de respektive rejseledere brugt mængder af tid og ressourcer på administrativt arbejde og tovtrækkeri i forbindelse med aflyste rejser, inddrivelse af tilgodehavende fra flyselskaber m.v. samt tilbagebetaling til deltagerne. Alt dette er løst i samspil med rejsegruppen og HB til deltagernes fulde tilfredshed. Nu glæder rejsegruppen sig til igen – efter 2 års nødtvungen pause – at kunne åbne op for foreningens rejseaktivitet allerede fra foråret 2022.

Brigader:

Det er pga. corona, efterhånden længe siden at der har været sendt folk afsted på brigade.

Vi har i skrivende stund ikke oplysninger om næste brigade, som vi kan sende deltagere til.

Det formodes at blive Maj-Brigaden, men det er først sikkert, når vi hører om det fra Cuba.

Vi offentliggør så snart vi ved noget.

Oplysningsarbejde/Cubabladet

Vi har udsendt tre numre af vores flotte medlemsblad: Cubabladet.
I nummeret i marts skrev vi: Om Cubas hårde kamp mod corona med bl.a. vaccineproduktion. Om de økonomiske forandringer i landet. Om nomineringen af Cubas læger og sygeplejersker til Nobels Fredspris på baggrund af mere end 2000 udsendte i over 24 lande for at bekæmpe coronapandemien. I nummeret var også hovedbestyrelsens beretning til generalforsamlingen i 2021.

August-nummeret beretter: Om Cubas resolution i FN hvor 184 lande stemte for og kun USA og Israel stemte imod. Om højrefløjen i EU-parlamentet som med støtte fra et flertal af de danske delegerede, fik en hård resolution mod Cuba vedtaget. Om protesterne i Cuba søndag den 11. juli med udspring i folkets frustrerende og vanskelige levevilkår. Redaktørens bemærkning: Her er det vigtigt at huske Helms-Burton loven hvor to præsidenter; nemlig Trump og Biden; begge har besluttet at aktivere kapitel tre i loven, hvilket medfører en voldsom stramning af USA’s sanktionspolitik mod Cuba.
Cubas ambassadør Roger Lòpez Garcìa skrev: ”Optøjer er designet af USA for at lægge pres på Cuba”. I dette nummer finder du også referatet fra generalforsamlingen og årsplan.

I december-nummeret kan du læse Branco Marcetic’s artikel om at: Cubas vaccine kan redde millioner af liv. Cuba er i dag det eneste lavindkomstland, der har lavet sin egen Covid-vaccine. De fleste cubanere har fået vaccinen, og den er klar til brug for millioner af mennesker rundt om i verden.
Der er tre sider om rejser til Cuba: Det glemte Cuba, En rejse om Sundhed på Cuba og Tag med på solidaritetsbrigade til Cuba. Se på https://www.youtube.com/watch?v=1MMSUV0J2sA her får du et glimt fra livet på en brigade. Artiklen: November-drama om Cubas fremtid. Fortæller om festdagen d. 15. november hvor skolerne genåbnede i Cuba. Det lykkedes ikke Cubas fjender i ind- og udland at ødelægge dagen med at gennemføre ellers planlagte ”masseprotester”.
Gode nyheder: FAO og EU støtter agro-økologisk fødevarereproduktion i Cuba.
Frankrig støtter Cuba med 300 millioner kroner til at producere vacciner.
Lotteriets vindernumre og billeder fra Verdens Julemarked er i bladet. Igen i år et meget flot salg af lodsedler og et godt besøgt Verdens Julemarked, når vi tager corona-pandemien i betragtning.

Cubabladet er Dansk-Cubansk Forenings ’flagskib’. Det trykkes i 800 eksemplarer til alle medlemmer, og udsendes til omkring 10 partier og organisationer plus et par biblioteker. I takt med at vores nye gode hjemmeside bliver bedre og mere kendt, kan vi sandsynligvis nå endnu flere mennesker.

Desuden arbejder vi med nyhedsmails, med Facebook, samt billeder og videoer på hhv. Flickr og YouTube
Prøv at se andre af foreningens ”små” videoer og fotos.: https://www.flickr.com/photos/124305455@N04/albums https://www.youtube.com/channel/UCO_9az0vk3hRo75JoNoxr5g/videos
Du finder også foreningen på: https://www.facebook.com/danskcubanskforening/.
Og på foreningens hjemmeside: https://www.cuba-venner.dk/

Lotteriet

Cuba-solidaritetslotteriet blev igen i år en stor succes. De 4900 lodsedler à 20 kr. blev fuldstændig udsolgt, og det endda meget hurtigt. På et tidspunkt blev vi nødt til at begrænse antallet af lodsedler, som den enkelte kunne købe, for at sikre alle mulighed for at være med.

Tak til alle sponsorer, tak til alle der solgte og ikke mindst tak til alle, der købte.

Overskuddet, som ligger omkring 50.000 kr. går til det cubanske institut CNEURO, som hjælper døve og hørehæmmede børn og ældre i Cuba.

Vindernumrene blev som altid offentliggjort ved det såkaldte Verdensjulemarked. Der har meldt sig en vinder af hovedpræmien samt af enkelte andre præmier, men det er lidt tankevækkende, at relativt få af de 22 præmier er udleveret. Om det skyldes at præmierne er blev mindre interessante, eller om det snarere skal tolkes som et udtryk for, at lodseddelkøberne ønsker at støtte solidaritet med Cuba, men er mindre interesserede i om man vinder eller ej, det skal der vurderes på inden det næste lotteri.

Samarbejdet med Cojimar

Hovedbestyrelsen har i det forløbne år besluttet at opgive planerne om at bygge et rodzoneanlæg ved Cojimarfloden. Tanken var sammen med en særlig sagkyndig fra Christiania at opføre et demonstrations-anlæg, der kunne rense spildevandet fra en institution eller en mindre bebyggelse ved floden og virke igangsættende, så flere anlæg kunne bygges og flodens vand blive renere.

Vi har imidlertid konkluderet, at de lokale myndigheder – trods udtrykt velvilje – ikke ønsker eller har mulighed for på nuværende tidspunkt at engagere sig i et sådant projekt. Projektet kan ikke gennemføres uden et aktivt samarbejde med de kommunale myndigheder, så derfor er det opgivet. De knap 100.000 kr. som gennem årene var skaffet til formålet er i stedet sendt til MedicubaEuropa og er blevet brugt til corona-støtte til Cuba.

En mindre del af ’rodzone-puljen’ på 27.000 kr. fra Roskilde Minifestival er efter aftale med festivalens arrangører Lisbeth og Erling Gørges sendt til CNEURO i Cuba og anvendt til gavn for døve og hørehæmmede børn og ældre.

Det er pt uafklaret, hvordan og om Dansk-Cubansk Forening engagerer sig i fremtidige projekter i Cojimar, som foreningen har haft ønsker om at udvikle tætte samarbejdsrelationer med. Det beror på muligheden for at kunne indgå aftaler med lokale myndigheder og partnere i Cuba.

Dansk-Cubansk Forenings butik

Salget af materialer og bøger m.v. har ikke været stort i år, hvilket delvist skyldes corona, men også at mange af vores varer ikke sælger ret godt.

Vi har haft en velfungerende webshop hele året:

Gennem året har 115 gjort indkøb i webshoppen.

22 har betalt kontingent, 12 har købt billetter til et arrangement, 48 har købt lodsedler og 33 har købt varer for et samlet beløb på 4745 kr.

Lageropgørelsen viser, at der er solgt mellem 0 og 10 eksemplarer af hver enkelt af vores egne bogudgivelser – i alt godt 30 bøger. Alle vore udgivelser har dog tjent sig hjem og givet overskud.

De bøger vi har er gode! Det gælder mere om at få dem ud til interesserede læsere, end at vi får penge i kassen… Altså som gaver, studiemateriale, præmier etc.

De 70 eksemplarer af ”I atomkrigens slagskygge” kan sælges/bruges i forbindelse med, at det i år er 60-året for Missilkrisen i oktober 1962, hvilket der sikkert vil komme meget fokus på.

Salget af den engelsksprogede bog ”We are Cuba” er værd at notere på plus-siden. Vi har i år indkøbt 10 stk. og solgt 11. I 2021 købte vi 30 og solgte 19. Salget af denne knaldgode bog har givet overskud på 1500 kr. over de to år, men vigtigst er, at 30 har læst bogen.

Også den vigtige bog Kubas Läkare ud i alle verdenshjørner…. Fra Svensk-Kubansk Forening har solgt pænt; nemlig14 stk.

Der er nærmest ingen salg i DVD’er og CD’er.

Smykker, pap-mache o.l. har solgt lidt – dog har vi solgt en del pins med det danske og det cubanske flag samt et med foreningens logo.

T-shirts – røde og sorte med Che er der solgt 21 af. 3 røde og 18 sorte. De sorte er solgt for tilbudspris (40 kr. eller 3 for 100),

Vores t-shirts bør vi overveje at realisere som ’brigade-t-shirts’ eller som gaver, præmier eller andet.

Der er flere opgaver i at gøre butikken mere levende og givtig. Men den vigtigste er at få dækket behovet for ledelseskræfter.

Medlemmer

Den seneste opgørelse (pr. 16. februar 2022) viser en lille vækst i medlemstallet.

Enkeltmedlemmer – fuldt betalende: 139 (mod 163 i 2020)

Par-medlemmer – fuldt betalende: 62 (mod 54 i 2020)

Nedsat kontingent til pensionister og unge: 245 (mod 239 i 2020)

Nedsat kontingent til pensionist-par og unge par: 90 (mod 86 i 2020)

Dansk-Cubansk Forening har fået 38 nye medlemmer i 2021 (mod 22 i 2020 og 34 i 2019).

Antallet af medlemmer (når par-medlemmer tælles for to) er således på 688 – mod 684 i 2020, 708 i 2019, 705 i 2018 og 652 i 2017.

På generalforsamlingen i 2019 besluttede vi at indføre et frivilligt støtte-kontingent. Det har hele 178 faktisk betalt. Indtægten på godt 25.000 ses i regnskabet under støtte-bidrag. En stor tak til alle, der har betalt støtte oven i kontingentet.

DCF har 9 kollektive medlemmer – et flere end sidste år: De er Malernes Fagforening i Horsens/Midtjylland, 3F Aalborg, 3F Aarhus (Murernes Brancheklub), 3F BJMF i Valby samt Murerstiftelsen i København. Dertil DKP, KPiD, KP. I 2021 er Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU) kommet til som kollektivt medlem. De ønskes rigtig hjerteligt velkommen. De unge cubavenner har aktioneret og demonstreret sammen med Dansk-Cubansk Forening flere gange, og vi ser frem til et godt og aktivt samarbejde, og har en forhåbning om, at blandt andre unge fra DKU kan tilføre foreningen stærkt tiltrængte nye kræfter.

Vi burde som forening kunne samle flere kollektive medlemmer omkring solidariteten med Cuba – så hovedbestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at arbejde for at stille forslag herom i deres fagforening, politiske parti eller andre forenings-sammenhænge

Lokalafdelinger, kontaktpersoner og aktivister

Dansk-Cubansk Forening har lokalafdelinger i Aalborg, Aarhus, Kolding og Odense.

I efteråret 2021 blev lokalafdelingen i Esbjerg nedlagt og Jytte Schultz fra den afgående lokalbestyrelse er nu lokal kontaktperson. Tak til de aktive cubavenner i Esbjerg, som har ydet en god indsats gennem årene. Vi må se, hvornår der igen bliver basis for en lokalafdeling på Esbjerg-egnen.

Lokale kontaktpersoner har vi således nu i Esbjerg, Herning, Silkeborg, Odder, Gedser og Kastrup.

Og sidst men ikke mindst har vi et stort antal aktivister/aktive medlemmer, der kommer når vi kalder og skal ud med Cuba-butikken, på gaden mod blokaden eller gennemføre en fest, en konference e.l.

Tak til alle.

Det er fortsat sådan, at det, som sætter grænserne for, hvor aktiv DCF er, og hvor langt vi kan nå ud med vores oplysning, kampagner, indsamlinger, lotterier er foreningens ledelse og kapacitet til at organisere.

Virkeligheden er, at de nuværende ledelseskræfter typisk har været med i mange år, og derfor er oppe i årene. Det er imidlertid ikke så enkelt at finde de nye kræfter, som kan og vil videreføre og udvikle foreningens arbejde.

Dog er DKU – Danmarks Kommunistiske Ungdom – blevet kollektivt medlem af DCF og nogle medlemmer af DKU har udtrykt interesse for at gå ind i arbejdet. Det er pt. den bedste mulighed for at inddrage aktive og yngre ledelseskræfter, men der arbejdes også i forhold til unge i andre organisationer og ikke mindst unge fagligt aktive.

Samarbejde med andre organisationer

Dansk-Cubansk Forening har et godt samarbejde med andre organisationer i solidaritetsmiljøet og med partier og organisationer, som ønsker at støtte solidaritet med Cuba.

Vi arbejder sådan som vedtægterne fastslår for ”at fremme solidaritet med Cuba på det bredest mulige grundlag”.

Vi lægger særlig vægt på et aktivt samarbejde med andre organisationer, som arbejder med lande i Latinamerika, og med på listen over årets aktiviteter har været en demonstration mod besøg af Venezuelas selvudnævnte ’præsident’ Juan Guaidó, der skulle tale ved en demokrati-konference i Skuespilhuset. Dansk-Cubansk Forening var også medarrangør af en konference hos fagforeningen BJMF med overskriften ”Hænderne væk fra Venezuela og Cuba”.

Foreningens landskontor på Høffdingsvej

Landskontoret i Casa Latinoamericana/Valby Kulturcenter på Høffdingsvej 10 i Valby har holdt åbent hver onsdag fra kl. 17 til 19.

Der har været få gæster i kontortiden, hvilket naturligvis hænger sammen med corona.

Hovedbestyrelsen har holdt møder 4 gange – oftest som online-møder, hvor kun få har deltaget fysisk. Det har dog fungeret tilfredsstillende.

Derudover har forretningsudvalget holdt en række møder, og når det enkelte gange har været hensigtsmæssigt er spørgsmål afgjort med mailkommunikation med hhv. hovedbestyrelsen eller forretningsudvalgets medlemmer.

Casa Latinoamericana og den ”fond” som ejer huset har løst de økonomiske problemer under corona og desuden fået en bridgeklub ind som lejer, hvorfor husets økonomi er sikret. Men bridgeklubbens og skakklubbens råderet over hele huset tirsdag, onsdag og torsdag betyder, at mulighederne for at lave aktiviteter i huset er mere begrænset end tidligere.

Besøg fra Cuba

Planen om, at invitere en cubansk læge og en cubansk sygeplejerske fra Henry Reeve-brigaderne på besøg og foredrags tourne i Danmark i 2021 viste sig umuligt på grund af corona. Det er forventningen at besøget kan gennemføres i foråret 2022.

Internationale møder

Det Europæiske Solidaritetsmøde med Cuba, som var planlagt til gennemførelse i Moskva i 2021 har været udsat pga. corona. Det ventes gennemført i juni 2022.

Det nordiske møde, som Norsk-Cubansk Forening skulle invitere til i 2022, kan ventes udsat til 2023.

Samarbejdet med ambassaden og med ICAP

I en situation, hvor corona har umuliggjort gennemførelse af internationale møder, besøg i Cuba og besøg fra Cuba er kommunikationen mellem venskabs- og solidaritetsorganisationer samt med ICAP og andre i Cuba gennemført digitalt. Det har fungeret, og efter lidt begyndervanskeligheder har vi nu bedre rammer for kommunikation og koordinering end før corona.

Vi har således et godt samarbejde med Europa- og Nordeuropa-kontorerne i ICAP, Det Cubanske Institut for Venskab mellem Folkene, der har fejret sit 60-års jubilæum i 2021.

Og vi har et godt samarbejde med Cubas ambassadør i Danmark, Roger López García, som har deltaget i HB-møder og talt ved konference, møder og fester.