Bryd blokadenCubaDemokrati og menneskerettighederInternational solidaritetKampagne mod blokade

Åbent brev til USA’s præsident Joe Biden

Det er uhørt, når smukke værdier som demokrati og menneskerettigheder tages som gidsler i et politisk korstog med det erklærede mål at omstyrte Cubas lovlige regering. Faktum er at intet land er perfekt i disse henseender; ikke Cuba, ikke USA og ikke Danmark.

Omkring 50 deltog protesten ved USA’s ambassade, hvor det åbne brev til præsiden Joe Biden blev afleveret. Foto: Klaus-Hen5ik Andeasen/Arbejderen

af Dansk-Cubansk Forenings Hovedbestyrelse

Den 14. november 2021

Dansk-Cubansk Forening henvender sig til USA’s præsident Biden og Kongressen i Washington med en appel om at USA ophæver sin folkeretsstridige blokade mod Cuba og normaliserer forholdet, så de to lande og de to folk kan leve i fred med hinanden. Vi véd at lignende appeller i disse timer og dage vedtages og sendes fra organisationer i mange lande. I fællesskab lægger den internationale solidaritetsbevægelse med Cuba hele sin vægt bag kravet om, at USA’s 60 år lange blokade mod Cuba nu ophæves. Samt kravet om et øjeblikkeligt stop for USA’s indblanding i Cubas indre forhold.

Vi kræver respekt for Cubas ret til fred og selvbestemmelse, sådan som alle lande i Verden har lovet hinanden med deres tilslutning til FN-pagten.

Hele verden er næsten enstemmigt imod denne økonomiske, finansielle og handelsmæssige blokade. I 29 år i træk er blokaden blevet fordømt af FN’s generalforsamling – senest den 23. juni 2021, hvor 189 lande stemte for ophævelse af blokaden mens kun to lande (USA og Israel) stemte imod.

Nu må denne økonomiske krig mod Cuba stoppe – en krig, der koster det cubanske samfund millioner af dollars hver dag (omregnet til dansk valuta koster blokaden hele 90 millioner kroner hver dag).

USA’s præsident må opfylde valgløfterne om tilbagerulning af forgængeren Donald Trumps mange og hårde stramninger af blokaden. Vi opfordrer til at den normalisering af forholdet til Cuba, som blev indledt under præsidentens tid som Barack Obamas vicepræsident, genoptages og videreføres,

Vi finder det utroværdigt når politikere i USA – herunder talsmænd for præsidenten – i denne tid udtrykker deres sympati for cubanerne og en angivelige vilje til at gøre hverdagen og livet lettere for cubanerne. Det kan kun betegnes som hykleri, fordi de mangler, som mange cubanere lider under, primært skyldes USA’s blokade.

Vi tager på det stærkeste afstand fra alle forsøg for at destabilisere Cuba. Vi er rystede over, at præsidenten og Kongressen så sent som i september har bevilget yderligere 6,9 millioner dollars til undergravende arbejde i Cuba. Det er i strid med folkeretten og FN-pagten. Sådanne handlinger er illegale og uacceptable, hvilket USA’s ledende politikere jo er de første til at påpege med udsagn om fremmede magters forsøg på at blande sig i USA indre forhold.

Det er uhørt, når smukke værdier som demokrati og menneskerettigheder tages som gidsler i et politisk korstog med det erklærede mål at omstyrte Cubas lovlige regering. Faktum er at intet land er perfekt i disse henseender; ikke Cuba, ikke USA og ikke Danmark. USA har ikke noget folkeretsligt grundlag eller nogen moralsk adkomst til at kritisere den genuine folkemagt i Cuba, hvormed befolkningens store flertal i fællesskab leder landet samt værner om og fremmer menneskerettighederne – først og fremmest den fundamentale ret til liv, værdighed og social sikkerhed.

>> SE VIDEO: Dette åbne brev blev afleveret med en protest ved USA’s ambassade. Se videoen her.