ForeningenGeneralforsamling

2010 Generalforsamling

Dansk-Cubansk Forening holdt generalforsamling den 20. marts 2010 hos 3F
Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26 i Valby.

Generalforsamlingen vedtog denne udtalelse:

ALBA viser vejen ud af krisen

Den danske udviklingsminister Søren Pind truer med at stoppe al bistand til blandt andet Bolivia og Nicaragua, der er en del af den latinamerikanske ALBA-alliance. Det er en skandale, som vi tager skarpt afstand fra. ALBA er netop et forbillede indenfor bæredygtig social og økonomisk udvikling, der på blot 5 år har skabt enorme fremskridt for sine 8 medlemslandes 70 millioner mennesker. 

ALBA, den Bolivarianske Alliance for Amerikas Folk, er en samarbejdsorganisation baseret på menneskers behov og solidaritet i stedet for profit og den stærkes ret. Med Cuba og Venezuela i front for ALBA er det for første gang i 100 år lykkedes at gøre op med USA’s dominans over det latinamerikanske kontinent, og udfordre de nyliberale NAFTA-handelsaftaler. 

ALBA’s primære fokus er kollektiv velfærd i form af sundhed og uddannelse. Gennem ALBA er Bolivia, Venezuela, Nicaragua og Ecuador blevet befriet for analfabetisme – efter cubansk forbillede. Cuba var det første latinamerikanske land, der lærte hele sin befolkning at læse og skrive, allerede året efter revolutionen i 1959. Cuba har i dag et offentligt uddannelses- og sundhedssystem på verdensniveau, hvis fagfolk og ekspertise de øvrige ALBA-lande og millioner af mennesker i verdens ulande nyder godt af. Cuba har flere læger udsendt i andre lande end verdenssundhedsorganisationen WHO, og med en massiv indsats fra cubanske øjenlæger har 1,8 millioner mennesker i Latinamerika fået synet igen uden beregning. Titusinder af cubanske læger har sikret basale sundhedsydelser til millioner af mennesker i ALBA-landene, der aldrig før har haft adgang til et sundhedssystem. På samme tid er tusinder af latinamerikanere blevet uddannet til at virke som sundhedsarbejdere og undervisere i deres egne lande, blandt andet fra den Latinamerikanske Lægeskole i Cuba. 

ALBA blev stiftet i 2004 for at udvide det daværende samarbejde mellem Cuba og Venezuela om udveksling af olie for sundhed og uddannelse, der viste sig at være en effektiv model for social udvikling. Flere af ALBA’s medlemslande har i dag, gennem folkeafstemninger, fået socialistiske grundlove, der fastslår folkets ret til naturressourcer og velfærd og til at bestemme sin egen vej. Natur, sundhed og uddannelse er blevet underlagt folkets og ikke den multinationale kapitals vilje. Uproduktiv jord og kæmpegodser er delt ud til bønder og kooperativer, og det har skabt grundlag for at opfylde befolkningens behov for tilstrækkelige og sunde fødevarer for første gang siden den europæiske invasion for 500 år siden. Klimaet nyder også godt af ALBA: I Cuba er 80 procent af landbrugsproduktionen allerede økologisk, og de øvrige medlemslande følger samme kurs. 

Etableringen af ALBA-banken har blandt andet gjort det muligt at finansiere ny infrastruktur og lokal udvikling. I december kom den elektroniske møntfod sucre, der anvendes til handel med energi, som modvægt til USA’s dollar hvis åbenlyse utroværdighed er medvirkende til den verdensomspændende økonomiske krise. Som en selvfølge har ALBA-landene bidraget massivt med frivillige og materiel efter jordskælvskatastroferne i Haiti og Chile.

ALBA viser det: Kun gennem solidaritet og respekt for menneskeværd kan vi skabe en bæredygtig social og økonomisk udvikling. Kun gennem en kollektiv indsats kan vi redde kloden fra den undergang, som kapitalismen og imperialismen styrer os lige mod. Dét er alternativet til de nedskæringer og den afvikling af demokratiske rettigheder, som vi oplever i vores del af verden som svar på krisen. Dét er den inspiration, som ALBA kan give os.

Styrk solidariteten med ALBA-landene! Stop Søren Pinds angreb på udviklingsbistanden!