Cubas personlighederJosé Marti

Tag et kig på berømte citater af Jose Marti (4)

Martís Hjørne – Rincón de Martí ( serie, som har været bragt i Cubabladet igennem 2020-2021)

Af Jørgen Ralph Hansen

Cubas nationalhelt, José Marti, ledte den sidste fase af frihedskampen mod det spanske koloniherredømme indtil han faldt i kamp i maj 1895. Cubanerne trækker stadig på hans tænkning, som han flittigt skrev ned. Martí’s Samlede Værker (Obras Completas) er i mange bind.

Det er nu femte gang Cubabladet bringer et lille udvalg af citater af Jose Martí – citater, der viser hans fortsatte relevans. Denne gang kan man sige, at citaterne har bud til cubanerne i en tid med dramatiske økonomiske forandringer:

Citater af José Martí:

Sin vida sólida económica es imposible todo progreso y toda seguridad en la Nación.
Uden et solidt økonomisk liv er ethvert fremskridt og enhver sikkerhed for nationen umulig.  (OC  28:34)

El único camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza.
Den eneste åbne vej til varig og mulig velstand er at kende, dyrke og udnytte naturens uudtømmelige og utrættelige elementer.  (OC  8:289)

La naturaleza no tiene celos, como los hombres. No tiene odios, ni miedo como los hombres. No cierra el paso a nadie, porque no teme de nadie. Los hombres siempre necesitarán de los productos de la naturaleza. Y como en cada region solo se dan determinados productos, siempre se mantendrá su cambio activo, que asegura a todos los pueblos la comodidad y la riqueza.
Naturen er ikke misundelig som menneskene. Den nærer ikke had eller frygt som menneskene. Den spærrer ikke vejen for nogen, for den frygter ingen. Menneskene vil altid have brug for naturens produkter. Og da der i hver region kun findes bestemte produkter, skal den aktive samhandel opretholdes, som sikrer alle folk bekvemmelighed og velstand.  (OC  8:289)

Todo hombre es una fiera dormida. Es necesario poner rienda a la fiera. Y el hombre es una fiera admirable; le es dado llevar las riendas de sí mismo.
Ethvert menneske er et slumrende vilddyr. Det er nødvendigt at lægge tøjler på vilddyret. Og mennesket er et beundringsværdigt vilddyr: Det er mennesket givet selv at styre sine tøjler.  (OC  5:110)

NOTE: OC 28:34 angiver, at citatet findes i Martís samlede værker ”Obras Completas” – Bind 28, side 34.