Bryd blokadenKampagne mod blokadeNyheder

Internationalt tribunal anklager USA for blokade mod Cuba

Inspireret at Russel-tribunalet i Stockholm i 1966 mod USA for krigen mod Vietnam er der den 16. og 17 november et internationalt tribunal i Bruxelles, som anklager USA for 60 års blokade mod Cuba. Dommere, advokater, ekspertvidner og tilhørere er samlet i EU-parlamentet, som er rammen om tribunalet. Danske Mogens Lykketoft er blandt vidnerne.

Tribunalets dommerpanel ledes af en tysk jurist. Foto: Yamira J. Roig

Cirka 300 personer fra Europa, USA og Cuba er torsdag og fredag samlet til et internationalt tribunal – en retsproces, der anklager USA’s blokade mod Cuba som en forbrydelse. Inspireret at Russel-tribunalet i Stockholm i 1966 mod USA for krigen mod Vietnam gennemføres den 16. og 17. november det internationale tribunal med dommere, advokater, ekspertvidner og tilhørere, som er samlet i EU-parlamentet i Bruxelles, der er rammen om tribunalet. Danske Mogens Lykketoft er blandt vidnerne. Også blandt tilhørerne er der danskere.

Mogens Lykketoft, der har været danske udenrigsminister og i 2015-16 var formand for FN’s Generalforsamling vidnede torsdag ved 16.30-tiden. Vidneudsagnet blev formidlet via et videolink (se det her).

Kredsen af vidner omfattede erhversledere, der rammes på deres forretninger, samt organisationer og enkeltpersoner, som oplever at banker ikke vil overføre penge til Cuba. Vidner beretter om, hvordan Cubas hospitaler ikke kan skaffe medicin og udstyr på grund af blokaden. Det har fatale konsekvenser. Kræftsyge børn dør og antallet af corona-dødsfald blev højere end det behøvede at være.

Tribunalet holder en streng juridisk arbejdsmetode. Der føres vidner, og der procederes. Dommerpanelet ledes af en tysk jurist. Advokatsammenslutninger både fra Europa og USA deltager officielt i Tribunalet.

Som både deltagere, vidner og værter optræder en gruppe medlemmer af GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet. Blandt dem Manu Pineda fra Spanien, Sandra Pereira fra Portugal og Clare Daly fra Irland.

Vidner beretter om, hvordan Cubas hospitaler ikke kan skaffe medicin og udstyr på grund af blokaden. Det har fatale konsekvenser. Kræftsyge børn dør og antallet af corona-dødsfald blev højere end det behøvede at være. Foto: Yamira J. Roig

Det fremlægges under tribunalet en lang række fakta – herunder anskueliggøres den enorme økonomiske byrde, som blokaden er for befolkningen i Cuba. I løbet af perioden fra 1. marts 2022 til 28. februar 2023 er blokaden omkostninger for Cuba således opgjort til hele 4.867.000.000 dollars. Omregnet til danske kroner betyder det, at blokaden koster Cuba over 90 millioner kroner om dagen hver dag hele året…. eller knap 4 millioner kroner hver time!

Disse tal kom frem i forbindelse med at USA’s blokade mod Cuba den 1. og 2. november i år blev diskuteret ved FN’s Generalforsamling i New York. Efter debatten stemte Generalforsamlingen om en cubansk resolution, der kræver blokaden ophævet. Ved den lejlighed stemte 187 lande for den cubanske resolution, mens kun to – USA og Israel – stemte imod, mens Ukraine indlod at stemme.

USA’s regering og præsident søger at retfærdiggøre blokaden mod Cuba ved at stemple Cuba som et land, der støtter international terrorisme. Det afviser Cuba på det skarpeste og Mogens Lykketoft fastslår i sit vidneudsagn, at Cuba ikke er en terrorstat, men tværtimod er en forkæmper for dialog og fred. Lykketoft henviser til, at han selv i sin tid som formand for FN’s Generalforsamling oplevede Cuba som mægler sammen med Norge i fredsforhandlingerne mellem Colombias regering og oprørshæren FARC.

Videooptagelser af tribunalet kan ses på Det Europæiske Venstrepartis Youtube-kanal.

Blandt tilhørerne til tribunalet er mindst to danskere, nemlig formand for Dansk-Cubansk Forening, Susanne Wind og Lotte Rørtoft-Madsen fra Kommunistisk Parti. Foto: Yamira J. Roig

Denne artikel blev skrevet efter tribunalets første dag. På andendagen blev der før flere vidner og til slut blev der afsagt en dom. Den kan du læse Her:

Vi vil snarest få dommen oversat til danske og bringe en artikel der samler op på hele tribynalet.