Hurra for Cubas læger i hele verden

CUBA – ET LILLE, FATTIGT LAND, SAMT EVIGT UDSAT FOR USA & CO’s FJENDSKAB – ER EN HUMANITÆR STORMAGT I VERDEN. INTERNATIONAL SOLIDARITET HAR VÆRET EN AF DEN CUBANSKE REVOLUTIONS HJØRNESTENE LIGE FRA STARTEN.

Af Ken Bruun

Cubas bemærkelsesværdige – for ikke at sige forbløffende – internationale solidaritet lige fra revolutionens sejr ved nytårstid 1959 har mange sider, men mest omfattende har den nok været på sundhedsområdet, hvor den cubanske solidaritet faktisk har nået mennesker i 106 af verdens knap 200 lande!

Det, du her kan læse, bygger især på Louise Österlin’s bog “Kubas läkare – Ut till världens alla hörn”. Bogen er Udgivet i 2021 af Svensk-Kubanska Föreningen. Det er en bog, jeg stærkt vil anbefale alle at læse.

Jeg vil holde mig til at bringe et uddrag af forfatterens forord samt oversigten sidst i bogen over de 106 lande og 8 territorier, som Cuba har eller har haft medicinsk samarbejde med/ydet hjælp til mellem1960 og 2020.

Men inden da vil jeg gerne som eksempler fremhæve tre af Cubas mest storslåede bedrifter i den internationale solidaritets navn:

Besejringen af apartheidregimet i Sydafrika.

Hjælpen til tusindvis af ofre for Tjernobyl-katastrofen i Ukraine.

Indsatsen nationalt og internationalt mod covid-pandemien.

Cuba i det sydlige Afrika

Da befrielsesbevægelsen MPLA i 1975 så godt som havde befriet Angola fra den portugisiske kolonimagt, blev det invaderet fra nord af USA’s vasalstat Zaïre (nu DR Congo) og fra syd af apartheidregimet i Sydafrikas tropper via det mellemliggende Namibia, som Sydafrika længe havde holdt besat.

Til hele verdenssamfundets overraskelse sendte Cuba tusindvis af frivillige soldater til Angola, som hjalp MPLA med at trænge de invaderende ud af landet.

Ikke desto mindre blev apartheidregimet i Sydafrika ved med at lave angreb og massakrer ind over grænsen fra Namibia indtil 1988, hvor de cubanske hjælpetropper omringede apartheidregimets elitestyrker ved Cuito Cuanavale i Angola og truede med at udslette dem, hvis ikke Sydafrika trak sig ud for altid af både Angola og Namibia, afskaffede apartheid, løslod Nelson Mandela og lovliggjorde hans bevægelse ANC.

Nelson Mandela and Fidel Castro, 26 July 1991. (Photo: Matanzas, Cuba © Libiria Noval)

Da Nelson Mandela besøgte Cuba kort efter sin løsladelse, sammenfattede han begivenhederne sådan i sin takketale den 26. juli 1991:

“Den racistiske hærs overvældende nederlag ved Cuito Cuanavale gjorde det muligt for Angola at opnå fred og konsolidere sin egen suverænitet. Den racistiske hærs nederlag tillod Namibias kæmpende folk endelig at opnå deres uafhængighed. Apartheidstyrets aggressive styrkers afgørende nederlag ødelagde myten om den hvid undertrykkers uovervindelighed.

Apartheidhærens nederlag tjente som en inspiration for Sydafrikas kæmpende folk. Uden det nederlag, den led ved Cuito Cuanavale, ville vores organisationer aldrig være blevet gjort lovlige. Den racistiske hærs nederlag ved Cuito Cuanavale gjorde det muligt for mig at være sammen med jer hér i dag.”

(Her citeret fra bogen “Man kan ikke slå idéer ihjel” – udgivet af Dansk-Cubansk Forening i 2006).

Tjernobyl-katastrofen

Det var den 26. april 1986, at den alvorlige reaktorulykke indtraf i Tjernobyls kernekraftværk Vladimir Iljitj Lenin. Katastrofen krævede tusindvis af dødsofre og alvorligt stråleskadede, eftersom den radioaktive forurening spredtes i et omfang 500 gange større end atombomben over Hiroshima.

I Louise Österlin’s bog hedder det om Cubas hjælp blandt andet:

“Under åren från 1990 fram til mitten av 2010-talet, behandlade Kuba sjuka och skadade barn, ungdomar och även vuxna. De fick helt gratis rehabilitering på semester-anläggningen Tarará vid havet öster om Havanna. Cirka 400 kubaner, varav 50 läkare, engagerades i vården av de sjuka. De flesta av barnen kom från Ukraina, men cirka 15 procent kom från Ryssland och tre procent från Belarus. De undersöktes noga, och varje barn fick en individuell behandlings- och rehabiliteringsplan…”

“På Tarará kunde barnen ägna sig åt kulturaktiviteter som musik, dans och teater, och de fick avkoppling i en hälsosam miljö nära til den kilometerlånga badstranden. I området finns ett kultur centrum, ett diskotek, en biograf, en sportanläggning, och en skola. Utflykter ordnades till en zoologisk trädgård, ett akvarium, muséer, nöjesfält och en botanisk trädgård.

Hela insatsen omfattade 26.114 svårt sjuka, 21.874 barn och ungdomar och 4.240 vuxna. Ukraina betalade flygresorna till Kuba, men kubanerna stod för alla övriga kostnader, medicinsk behandling, uppehälle, skolundervisning och kultur- och idrottsaktiviteter i Tarará. Samtidigt arbetade kubanska läkare med strålskadade patienter i ett sanatorium i Ukraina under alla de år som projektet pågick.”

Corona-pandemien 2020

Fra Louise Österlin’s bog:

“Kubas internationella insatser

Bara någon vecka efter det att coronaepidemin av WHO den 11. mars 2020 förklarats vara en pandemi sände Kuba ut sina första läkarbrigader med specialister på epidemiologi, virologi, intensivvård och klinisk medicin. Dessa brigader gick till Nicaragua, Jamaica och Venezuela.

Därefter har en lång rad länder som bett om Kubas hjälp fått det. Kuba har inte gjort någon åtskillnad på rika och fattiga länder, eller om landet tidigare haft goda kontakter med Kuba eller inga kontakter alls. Italien och Andorra är de första länder i Europa som tagit emot medicinsk hjälp från Kuba.

Den största brigaden gick till Mexico med 600 personer. Drygt 60 procent av medlemmarna i brigaderna var kvinnor. Till öriket Trinidad och Tobago skickade Kuba en brigad som bara bestod av kvinnor.

Donald Trump pressade flere länder att inte acceptera hjälp från Kuba eftersom “Kuba exploaterar sina läkare”. USA har forsøkt stämpla mottagarländerna som medskyldiga till människohandel.”…

“Under cirka sex månader nådde Cubas Henry Reeve-brigade ut till ett 40-tal länder och territorier som hade bett om hjälp med coronakrisen. Mer än 3.800 medlemmar, varav 60 procent kvinnor, i brigaden har deltagit i arbetet.”…

“Kuba ser hälsa som varje människas rättighet, och att det är statens ansvar att trygga befolkningens hälsa. Att Kuba har klarat coronapandemin jämförelsevis bra under år 2020 är uppenbart när man studerar statistiken för såväl antal smittade som det antal som dött av covid-19 i Kuba. Jämförelsen med andra länder, framförallt i Latinamerika men också med USA och Sverige, är talande.”…

“Kuba tog tidigt kontakt med Kina, det land som först drabbades av det nya viruset. Specialister från Kuba reste till Kina för att få detaljerad information om Kinas erfarenheter och för att etablera kontakt för forskning kring viruset och samarbete i bekämpningen av sjukdomen covid-19.”…

(Samarbejdet har blandt andet omfattet samproduktion samt Cubas egen produktion af succesfulde vaccinet.)

“I läkarhögskolor över hela Kuba efterlystes frivilliga medicinstudenter för att delta i uppsökande verksamhet och testning av befolkningen, och över 28.000 studenter svarade att de ville delta. Allt detta redan innan något fall av sjukdomen ens upptäckts i Kuba. All personal som arbetade inom hälsovården i Kuba fick den extra utbildning de behövde för att rätt kunna ta hand om sjuka i covid-19.”…

Tilbage til bogen

Fra Louise Ôsterlins forord til hendes meget grundige og detaljerede bog:

“Det är inte alltid så lätt att hålla siffror i minnet. Dessutom kan de ändra sig, från år till år, från månad till månad. Men här kommer en siffra som verkligen är värd att lägga på minnet: Mer än 400.000 kubaner har åkt ut på medicinska uppdrag utomlands under tiden maj 1960 till maj 2020, enligt Kubas rapport till FN i juli 2020.

Kuba har fler läkare och andra hälsovårdsabetare i världen utomlands än vad alla de industrialiserade länderna i världen har tillsammans. Alla dessa kubaner har gett sig ut från sitt hemland till praktiskt taget världens alla hörn på längre eller kortere medicinska uppdrag under loppet av 60 år. Även om det är svårt med siffror borde antalet 400.000 kunna etsa sig fast i minnet, ett otroligt stort antal. Kubanerna har gett miljoner människor världen över bättre och mer hälsosamma livsvillkor.

Detta är Kubas medicinska internationalism.”…

(Bogen kan købes i dansk cubansk forening for 120 kr plus porto 44 = 164 kr kan købes i webbutikken. KLIK HER)

SE HER HVILKE LANDE, DER HAR MODTAGET CUBAS HJÆLP PÅ SUNDHEDSOMRÅDET: