ForeningenGeneralforsamling

Hovedbestyrelsens beretning til generalforsamling den 9. marts 2019

Der er sket store forandringer i Cuba i 2018, og der skete store begivenheder i Dansk-Cubansk Forening – et interessant år at gøre status på.

Her efter årsskiftet, hvor Cuba og den internationale solidaritetsbevægelse har fejret revolutionens 60 års jubilæum, kan vi glæde os over, at Cuba stadig repræsenterer et værdifuldt humanistisk og socialistisk alternativ til en stadig mere barbarisk og umenneskelig verdensorden.

Det er en stolt position at stå ved Cubas side i kampen for en bedre verden, som det blev formuleret i lederen i Cubabladet fra december 2018.

2018 blev året, hvor ‘generationsskiftet’ blev en realitet i Cuba. Raúl Castro forlod præsidentposten, som er overtaget af Miguel Diaz-Canel. 2018 blev året, hvor demokratiet i Cuba ikke blot gik til vigtige valg, men også gennemførte en skelsættende, bred og engageret debat om en ny grundlov, som sendes til folkeafstemning den 24. februar.

Demokratiet som en aktiv og autentisk folkemagt lever godt i Cuba.

Det cubanske folks enhed på trods af en mangfoldighed af holdninger, består.

Demokratiet og enheden er de to hjørnesten, som gør det muligt for den cubanske revolution at leve og udvikle sig trods en ekstrem fjendtlighed fra USA og imperialismen.

CUBA I VERDEN

Den politiske og til en vis grad økonomiske medvind, som Cuba oplevede med den såkaldte ‘venstrebølge’ i Latinamerika fra 2000 til 2015 og med de nye signaler fra USA under præsident Obama, er afsløst af hård modvind.

Med præsident Trump i Det Hvide Hus er blokaden strammet yderligere, de små lempelser under Obamas sidste måneder som præsident er mere end rullet tilbage. Trump har skræmt USA’s erhvervsliv fra at nærme sig samhandel og samarbejde med Cuba, og han har skræmt og forhindret USA’s befolkning fra at rejse til Cuba. Strømmen af besøgende fra USA tørrer ud og et tilløb til handel og investering er stoppet brat.

I Latinamerika har højrekræfter og halvfascister i en række lande indtaget præsidentposterne efter venstreorienterede forgængere. Det gælder lande som Brasilien, Argentina, Ecuador, Chile, Peru, Colombia og flere til. Det flertal af lande og ledere, der stod sammen om at inkludere Cuba og sammen forsvare kontinentets og landenes suverænitet mod USA-imperialismen, smuldrer.

Der er naturligvis grund til at glæde sig over valget af den progressive Manuel Lopez Obrador i Mexico, og der er grund til at bakke aktivt op om de valgte regeringer og præsidenter i Venezuela, Bolivia, og Nicaragua samt støtte ALBA-landene, som uanset vanskelighederne kæmper for at holde samarbejdet og solidariteten i hævd.

Dansk-Cubansk Forening har i året der er gået naturligvis haft sit hovedfokus på Cuba, men vi fastholder et oplysnings- og solidaritetsarbejde med lande som Venezuela, Nicaragua og Bolivia samt ALBA-samarbejdet.

Disse landes folkevalgte regeringer skal forsvares mod USA’s og nationale højrekræfters forsøg op regimeskifte, og denne kamp bidrager Dansk-Cubansk Forening til sammen med blandt andet netværket Patria Grande, som også har base i Casa Latinoamericana. Og sammen med den nordiske, europæiske og internationale solidaritetsbevægelse med Cuba.

USA’s blokade mod Cuba var igen til debat i FN’s generalforsamling den 31. oktober og den 1. november. For 26. gang fremlagde Cuba sin rapport om blokadens alvorlige konsekvenser og efterfølgende vedtog en næsten enstemmig generalforsamling resolutionen, der påpeger, at USA bør ophæve sin blokade. 189 lande stemte for resolutionen, mens USA og Israel stemte imod.

Afstemningsresultatet er næsten identisk med tidligere års afstemninger, men USA forsøgte denne gang at kaste grus i maskineriet ved at stille otte resolutionsforslag, som skulle binde politiske betingelser til kravet om ophævelse af blokaden. Alle otte resolutionsforslag blev afvist af et flertal inden Cubas resolution blev vedtaget. Forløbet er en påmindelse om, at USA uophørligt arbejder for at spænde ben for og få stoppet denne årlige ydmygelse ved FN’s generalforsamling. Kampen mod blokaden står øverst på Dansk-Cubansk Forenings dagsorden.

Som det fremgår af Cubas rapport til FN, så kostede blokaden Cuba omkring 4 milliarder dollars det seneste år. Det svarer til 71 millioner kroner om dagen!

Ikke mærkeligt, at Cuba har svært ved at få skabt den nødvendige økonomiske vækst og materielle fremgang, som der er brug for.

Vi kan ikke afslutte dette afsnit om ‘Cuba i verden’ uden af nævne Cubas internationale sundheds- og solidaritetsarbejde, som Cuba fastholder på trods af egne økonomiske vanskeligheder og så vidt muligt på trods af politisk modstand fra højrekræfter i nogle modtagerlande.

I efteråret 2018 blev det dog umuligt for Cuba at fastholde sine tusinder af udsendte læger i Brasilien. Den nyindsatte præsident Jair Bolsonaro ændrede ensidigt betingelserne for de cubanske lægers arbejde og tilstedeværelse. Han stillede spørgsmålstegn ved deres kvalifikationer og bad dem nærmest om, at ”hoppe af”.

I den situation trak Cuba sine cirka 11.000 udsendte læger hjem fra Brasilien. De blev hyldet for deres indsats ved afrejsen og der blev grædt i de fjerne landsbyer og bjergegne, hvor deres indsats nu vil blive savnet.

Men 10-tusinder af udsendte cubanere arbejder stadig i over 100 lande i verden.

Vi kan med rette betegne Cuba som en humanitær supermagt. For nylig udsendte en økonom i Guatemala en bog om Cubas internationale bistand. Heraf fremgår det blandt andet at: Cuba leverer omkring en tredjedel af al international medicinsk bistand. Og hvis det omsættes til tal, bliver det i perioden fra 1999 til 2015 til 1,4 milliarder konsultationer, 10 millioner operationer, 2,7 millioner fødsler, 2,8 millioner øjenoperationer. Indsatsen har reddet 5,8 millioner menneskeliv.

HJEMME I CUBA

Den økonomiske vækst i Cuba blev på 1,5 procent i 2018. Det er mindre end målet om en vækst på 2 procent. Men den cubanske regering betegner det alligevel som et godt resultat i lyset af tabene efter orkanen Irma (i september/oktober 2017) og skærpelsen af USA’s blokade.

I nogle sektorer har der været en højere vækst.

Det gælder

Transport og kommunikation som voksede med 5,7 procent

Industri og fremstilling med 3,7 procent

Kultur og sport med 2,3 procent

Handel med 2 procent.

Der kom ikke den planlagte vækst i turismen. Målet var 5,1 millioner, men resultatet blev 4.750.000 turister. Det er 50.000 mere end året før, men 350.000 mindre en forventet.

Det skyldes ødelæggelserne med orkanen Irma, men mest præsident Trumps stramning af blokaden. Besøgstallet fra USA er faldet i stedet for som ventet at stige, som det gjorde i 2016 og starten af 2017, fremgår det af de redegørelser, der blev fremlagt da Cubas Nationalforsamling mødtes i slutningen af december.

De seneste 7 år er der sket mange dybtgående ændringer i Cuba, og betydelige udfordringer tårner sig op og kræver handling, lovgivning og flere forandringer.

For at håndtere og styre udviklingen i den retning, som det cubanske folk ønsker, blev det besluttet at opdatere grundloven. Et forslag blev sendt til folkelig debat. Fra juli til november blev forslaget diskuteret. Der blev indsendt omkring 800.000 ændringsforslag og kommentarer, hvoraf mange blev indarbejdet i det grundlovsforslag, som er sendt til folkeafstemning den 24. februar. Vi kender resultatet heraf, når vi den 9. marts mødes til generalforsamling.

Denne beretning er ikke stedet for en egentlig gennemgang af grundlovsforslaget, men det er værd at notere sig den dybe demokratiske proces, der har været omkring revisionen.

Og at den munder ud i en tekst, der fastholder Cuba som et socialistisk land, hvor der er samfundseje til de fleste og vigtigste (strategiske) produktionsmidler; hvor den proletariske internationalisme er grundlovsfæstet og den fundamentale sikring af grundlæggende behov som uddannelse, sundhed, ernæring, arbejde og bolig.

Cubanerne grundlovsfæster med deres nye grundlov målet om at skabe et demokratisk, bæredygtigt og produktivt samfund.

Det har verden brug for, og det er denne smukke vision, som nærer den globale solidaritetsbevægelse, som Dansk-Cubansk Forening er en del af.

DANSK-CUBANSK FORENING

2018 har været et aktivt år, som vi rundede af med et brag af en solidaritetsfest (5. januar 2019), hvor vi fejrede, at Dansk-Cubansk Forening rundede de 50 år i oktober 2018, og at Cubas revolution fyldte 60 år den 1. januar.

Med 700 spisende gæster og med yderligere 250 til det efterfølgende underholdningsprogram blev festen den største i 10 år og en af de største manifestationer af dansk solidaritet med Cuba nogensinde.

Den blev skabt i et godt samarbejde med foreningens kollektive medlemmer og mange aktive ydede en indsats. Men ingen aktivistindsats kan samle 950 mennesker, hvis ikke der er mange mennesker, der holder af Cuba, støtter deres revolution og vil fejre Cubas eksempel på at en anden og bedre verden er mulig (og nødvendig).

Dette folkelige grundlag af venskab og solidaritet er skabt og vedligeholdt af talrige aktive cubavenner gennem 5 årtier, og de skal alle have en stor tak for indsatsen gennem årene.

Opgaven for den kreds, som i dag er aktive i og omkring Dansk-Cubansk Forening, er at udnytte den positive bølge, som festen skabte og styrke solidariteten mest muligt – med øje for det stadigt mere påtrængende behov for et generationsskifte; altså at få yngre kræfter til at engagere og forpligte sig.

KAMPEN MOD BLOKADEN

Solidaritet med Cuba er først og mest kamp mod USA’s blokade og fjendtlighed mod Cuba.

Vi har haft fokus på kampen mod blokaden i pressearbejde, udtalelser, debatmøder, i kontakter med politikere, som da en håndfuld færinger i foråret roede til Cuba og medbragte et brev fra danske politikere.

Datoen den 17. i hver måned er kampagnedag mod USA’s blokade, og den 17. oktober er en særlig vigtig international kampagnedag. Den dag var vi ”på gaden mod blokaden” i fem danske byer: København, Odense, Kolding, Esbjerg og Aarhus.

Med bannere, ‘gule veste’, flyers og et åbent brev til USA’s præsident Trump nåede vi hundredvis af mennesker med information om blokaden og kravet om at USA ophæver den.

OPLYSNINGSARBEJDE

På generalforsamlingen sidste år lancerede vi Dansk-Cubansk Forenings seneste bogudgivelse: Fidel – tanker om vores verden. Den er siden solgt og udsendt til nye medlemmer i nogle hundrede eksemplarer, og har bidraget til vores oplysningarbejde.

Vi har udsendt en håndfuld pressemeddelelser og åbne breve, men må konstatere, at det oftest kun er venstrefløjens medier, der trykker og omtaler vores budskaber. En enkelt gang har foreningens formand været inviteret til en debat i TV2 News om indsættelsen af Cubas nye præsident.

Men bortset fra sådanne undtagelser er det på sin plads at slå fast, at samtlige store medier i Danmark hovedsageligt bidrager til løgn og manipulation om virkeligheden i Cuba samt Cubas internationale rolle.

Vi har udsendt fire numre af Cubabladet.

Den ansvarshavende redaktørs ord lyder: ”Det er dejligt at sidde med CubaBladet med et flot layout. Man får et lille varmt pust fra den grønne ø. Og et glimt af livet i foreningen.
CubaBladet 1 2018: Heri kunne man blandt andet læse om den nye bog, Fidels tanker om vores verden. Den giver et godt billede af personen Fidel og om, hvor er vores verden på vej hen. Om orkanen Irma og dens store ødelæggelser. Om Cojimar og miljøet. 30 året for befrielsen af Angola, hvor Namibia også blev et frit land og det hvide styre i Sydafrika måtte afgive magten.
CubaBladet 2 2018: Cuba fik ny præsident. Interview med ambassadør Yiliam Gomez, der giver et indblik i den cubanske kvindes rolle i det politiske liv i Cuba. Referat fra generalforsamlingen og årsplan for 2018. Et besøg hos CTC – det cubanske LO. Vikingerne i Havanna, en historie om fire mands sejllads til Cuba. Desværre har de ikke fået deres robåd hjem endnu.
CubaBladet 3 2018: Cubafest i Odense i anledning af foreningen 50 års jubilæum. Romsmagning i foreningen. Artikel med Aleida Guevara om hendes far Che. Den ny grundlov i Cuba er på vej. Eva Bjørklund gennemgår nogle af de vigtigste ændringer. En beretning fra en cykelrejse i Cuba. Den 17. oktober var foreningen på gaden på den internationale kampagnedag mod USA´s blokade. En plakat om Mega festen den 5. januar.
CubaBladet 4 2018: MiniFredsFestival i Roskilde. På gaden mod blokaden i København, Odense, Kolding, Esbjerg og Århus. Afstemningen i FN om blokaden. VerdensJuleMarked og lotteriet. Høre hvad cubanerne siger denne sommer, en artikel som kommer tæt på den cubanske hverdag. En beretning fra den Internationale brigade fra 1960. Du kan stadig komme med på en brigade. En lille artikel om byen Cojimar. Byen hvor Hemingways båd Pilar lå. Boganmeldelse af Michael Loses nye bog ”Den cubanske Engel”. En historie fra en romsmagning i foreningen.
Du kan få CubaBladet som blad eller som PDF fil. Vi ønsker dig god læselyst.”

Oplysningsarbejde er også hjemmeside, Facebook, foredrag m.m.

På hjemmesiden lægges en del af de artikler, der har været i Cubabladet og andre artikler, som skrives til hjemmesiden eller som er sakset fra andre medier. Så hjemmesiden er med til at udbrede sand og solidarisk nyhedsformidling.

Men hjemmesiden spiller måske mest en rolle til spredning af oplysning om rejser, brigader og aktiviteter samt salg… ikke mindst af billetter til den store Cuba Si-fest, hvor webbutikken i perioder var ved at overophede. Men det fungerede.

Når ting fra hjemmesiden promoveres på Facebook så oplever vi en ganske betydelig udbredelse, hvor vi når flere tusinde modtagere, hvoraf mange ‘deler’ og dermed hjælper os med at nå videre ud i deres netværk. Det fungerer ganske godt, men alt kan jo blive bedre, og her er der i særlig grad behov for at få yngre kræfter til at bidrage med deres ekspertise i sociale medier.

Endelig har foreningen i det forgangne år hjulpet gymnasieklasser, universitetsstuderende, journaliststuderende og andre med at få et godt besøgsprogram på plads i Cuba. Dette arbejde giver et godt udbytte i forhold til en ganske overskuelig indsats og kan derfor med fordel prioriteres.

Der er ikke noget bedre oplysningsarbejde end at danskere rejser til Cuba og med egne øjne og eget hjerte møder landet og befolkningen.

TEMAREJSER

Rejsegruppen udvælger, forbereder og gennemfører temarejser, som har til hensigt at fremme kendskabet til og solidariteten med den cubanske revolution og den aktuelle udvikling i det cubanske samfund i henhold til foreningens formålsparagraf.

I 2018 er gennemført 2 temarejser: Forårsrejsen ”Arbejde og sundhed i Cuba” (i alt 21 deltagere), som gennemførtes som et samarbejdsprojekt med en ekstern rejsegruppe fra Randers. I efteråret 2018 gennemførtes en rejse med overskriften ”Cuba i Kulturens navn” (17 deltagere), som havde til formål at følge tråden op fra cubanske kunstneres besøg i Danmark i 2017, og som bl.a. gennemførtes i samarbejde med disse. Begge rejser havde fin deltagelse, og begge rejser kunne melde om et velgennemført program og tilfredse deltagere.

Der har været arbejdet på at gennemføre en musikrejse i foråret 2019, som dog måtte aflyses pga. for få tilmeldinger (4, da tilmeldingsfristen udløb).

Rejsegruppen er aktuelt i gang med at forberede en efterårsrejse 2019 med titlen ”Hvordan ændrer Cuba sig” med Ole Bach og Jørgen Møller (forfatter til bogen ”Cuba-på vej hvorhen?”) som rejseledere. Rejsen tænkes bygget op omkring hovedtemaerne Cubas økonomi / miljø / socialisme-debat. Der satses på at gennemføre rejsen i oktober.

Rejsegruppen har gennem et stykke tid diskuteret, hvilken praksis, der er mest hensigtsmæssig mht. booking af flybilletter. Om vi som hidtil skal booke gruppebilletter med evt. enkelte individuelle forlængelser – eller om vi fremover skal satse helt på individuelle billetter. Gruppen er i gang med at researche på bl.a. andre venskabsforeningers erfaringer, og forventer at tage en beslutning i starten af 2019.

Da der i enkelte tilfælde har været problemer med at overskue tilmeldinger til temarejserne via foreningens mailbox, har rejsegruppen med HB’s tilslutning oprettet en særlig rejsegruppe e-mail, hvortil også de aktuelle rejseledere har adgang.

Iht. beslutning i HB er der nu udarbejdet et kommissorium for rejsegruppen, som sammen med det tidligere vedtagne dokument ”Procedure for rejseaktivitet i Dansk-Cubansk Forening” udgør grundlaget for gruppens arbejde.

SOLIDARITETS-BRIGADERNE

Der har været et særligt stort fokus på solidaritetsbrigaderne i det året der er gået. Brigadeprogrammet er den bedste introduktion til Cuba for danskere, der er nysgerrige og solidarisk indstillet. Det er desuden en historisk erfaring, at en stor del af de aktive cubavenner, som engagerer sig i Dansk-Cubansk Forenings arbejde, kommer fra brigaderne. Derfor har vi permanent fokus på brigaderne.

Året startede med en plakat-konkurence, til fremme af deltagelse på brigaderne.

Vinderplakaten blev trykt og spredt i hele landet.

Andre “plakater” er brugt til mere konkrete ting, som eks. brigadisternes T-shirts.

Vi har i år sendt deltagere til 2 brigader, “1. Maj Brigade” med 4 danske deltagere og “Nordisk Brigade” i december med 7 danske brigadister..

Tilbagemeldingerne er positive og flere deltagere er “gengangere”

Nordisk Brigade faldt i år sammen med 60-året for revolutionen, hvorfor brigaden blev dækket, af flere cubanske medier.

Generelt er brigaderne for deltagere i alle aldre, er man i tvivl om det er noget for en, skal man endelig henvende sig og få en snak om, hvad man kan forvente sig som deltager.

Der orienteres løbende på hjemmesiden om de 3 brigader, som vi årligt kan sende deltagere til.

På hjemmesiden opslås også dato for uforpligtigende infomøde.

LOTTERIET

Cubalotteriet blev første gang gennemført i 1994 og derfor var det i 2018 25. gang – altså et jubilæumsslotteri.

I år er overskuddet fra lotteriet gået til at invitere boksere til Danmark. De kom for at bidrage til underholdningsprogrammet ved Cuba Si-festen i Korsgadehallen den 5. januar, men de to boksere og deres træner var i landet i 12 dage og nåede at møde bokseklubberne CIK og IK99 i København, Kolding Bokseklub og eks-verdensmester Jimmy Bredahls boksestudio i Holbæk samt Idrætsprojektet i København.
Så deres besøg opfyldte til fulde målet om at bygge bro og forbindelser mellem Cuba og Danmark – i dette tilfælde inden for boksning. Besøgene har åbnet muligheder for en række efterfølgende besøg i Cuba eller her i Danmark.

Opmuntret af at vi i 2017 solgte 8000 lodsedler a 10 kr. besluttede vi i år at hæve prisen til 20 kr, per lod (efter 24 år med en pris på 10 kr.). Til gengæld reducerede vi antallet af lodder til 6000.

Da vi sluttede salget på Verdensjulemarkedet den 2. december havde vi solgt lidt under 5000 lodsedler. Det er flot og en stor sejr, som alle købere og aktive sælgere over hele landet skal have kæmpemæssig tak for. Som vi har fastslået tidligere handler dette lotteri ikke kun om penge til et godt formål. Lotteriet bringer budskabet om solidaritet med Cuba ud til nye mennesker over hele Danmark. Vi når blandt andet via faglige cubavenner også købere i mange fagforeninger, og denne gang var vinderen af hovedpræmien faktisk en centralt placeret 3F’er. Til lykke til vinderen Lydia F. Callesen.

Også tak til sponsorerne: Dagbladet Arbejderen, bladene Kommunist og SKUB, foreningen DEMOS, Havana Club/Pernod Ricard, Cuban Rum Nordic/Legendario/Santiago de Cuba og Hotell Havana i Varberg, Sverige.

COJIMAR

Dansk-Cubansk Forenings arbejde med at udvikle ‘venskabsby-relationer’ med Cojimar øst for Havanna har udviklet sig det seneste år, men ikke i det tempo, som vi kunne ønske.

Gennem en række besøg i Cijimar og et møde i København med vores kontaktperson fra Cojimar, Ana Louisa, har vi befæstet vores samarbejde.

Men det er blevet klart, at foreningen er nødt til med ICAP’s hjælp at få en officiel samarbejdsaftale på plads med Folkemagten i Cojimar/Østhavannas Kommune.

Der er arbejdet på et projekt med anlæg af et rodzone-anlæg til rensning af beskidt spildevand inden det løber ud i Cojimarfloden. Det skal være et demonstrationanlæg, som kan inspirere til at tilsvarende anlæg bygges ved flere og flere af de forureningskilder, som tilsammen gør Cojimarfloden meget beskidt.

Vi har aftalt med rodzone-eksperter med base i Christiania, at samarbejde om dette projekt. Imidlertid er det i skrivende stund umuligt at sige, om projektet kan realiseres i det kommende år, som det var målet. Det kommer til at afhænge af med hvilken hastighed, vi kan få aftalt projektet med lokale og centrale myndigheder. Der arbejdes ihærdigt på sagen.

AKTIVISTER

Der er liv og glade dage på det lille kontor, når vi holder åbent om onsdagen.

Det er ikke svært at mobilisere folk til at stå i bod den 1. maj eller til at tage en tørn, når der er Che-marked eller Verdensjulemarked. Lene, Ilse, Merete, Bo, Kim og flere til er altid klar.

Der er mange som sælger lodsedler på livet løs; Thomas har svedt som ankermand på lotteriet.

Der kommer artikler og fotos til Cubabladet. Redaktionsgruppen fungerer og layouter Per Hørning er både kreativ og stabil.

Kontingent bliver opkrævet og indbetalinger registreret i medlemskartoteket af Birte og Susanne. Regnskabet bliver ført af Mogens og Luis.

Økonomigruppen har formuleret sine opgaver (kommissorium) og arbejder på at opfylde dem.

Rejsegruppen har også i det forløbne år løftet sig organisatorisk ved at formulere sit kommissorium og rammerne for arbejdet.

Der er meget at glæde sig over og der bliver skabt mange resultater.

Opgaven med at udvikle et ungdomsmiljø i Dansk-Cubansk Forening og engagere flere unge i foreningens arbejde er dog endnu lang fra løst.

LOKALAFDELINGER OG KONTAKTPERSONER

Mange aktive cubavenner udfolder sig i foreningens 4 lokalafdelinger og som lokale kontaktpersoner.

Desværre har de lokale cubavenner i Nordjylland nedlagt afdelingen i Aalborg på grund af manglende kandidater til den lokale bestyrelse. Vi håber at den kan genopstå snart.

Men ellers har 2018 været et år med betydelig aktivitet i de fire lokal afdelinger i Odense/Fyn, Kolding, Esbjerg og Aarhus. Særligt kan fremhæves 50-års jubilæumsfesten i Odense i oktober samt kulturnat-aktivitet og bokserbesøg i Kolding.

Alle 4 lokalafdelinger var på gaden mod blokaden den 17. oktober og alle har holdt et eller flere oplysnings- og debatmøder i årets løb.

Foreningen har lokale kontaktpersoner i Gedser, Herning, Kastrup, Odder/Hundslund og Silkeborg.

Desuden har vi aktive medlemmer i yderligere cirka 10 byer.

MEDLEMMER

Seneste optælling viser, at medlemstallet er vokset det seneste år.

Årets opgørelse er fra 5. februar 2019, som sammenholdes med opgørelsen fra 10. januar 2018.

Enkeltmedlemsskab fuldtbetalende 172 (mod 163 i 2018)

Parmedlemsskab fuldbetalende 59 (mod 63 i 2018)

Pensionistmedlemmer 217 (mod 200 i 2018)

Pensionistpar 94 (mod 76 i 2018)

Unge 10 (ikke opgjort i 2018)

Kollektive medlemmer 8 – uændret i forhold til 2019.

Dansk-Cubansk Forening har fået 53 nye medlemmer i året der er gået mod 37 i 2018.

Men antallet af medlemmer (når parmedlemmer tælles for 2) er vokset til 705 mod 652 i 2018. Det er en fremgang på 53, så konklusionen er, at flere medlemmer også har fornyet deres medlemskab.

Der er dog pt. 25 medlemmer, som står til at blive slettet pga. kontingentrestance.

CASA LATINOAMERICANA

Dansk-Cubansk Forening bor godt og forholdsvis billigt i Casa Latinoamericana. Her er vi omgivet af mange mennesker, der er positivt indstillet over for Cuba, og som der er muligheder for at lave aktiviteter sammen med.

BUTIKKEN

Som det fremgår af regnskabet har butikken været inde en positiv udvikling. Salget er vokset fra ca. 28.000 til 33.000.

Der er i årets løb købt ret stort ind for omkring 24.000 og mens noget er omsat til øget salg er værdien af varelageret også højere.

Der er kommet enkelte helt nye varer til sortimentet.

Særligt kan vi reklamere for de fine ‘pins’. Et med Danmarks og Cubas flag (25 kr) og et med DCF’s flotte logo (35kr.).

Desuden er der skaffet t-shirts og krus med DCF’s logo.

Vi har en ret velfungerende webbutik, men den fysiske butik på kontoret lider under pladsmangel.

Der er brug for at butiksgruppen lægger en plan – herunder prioriterer, hvilke varer DCF’s butik skal satse på. Og hvordan disse varer bedst sælges.

BESØG FRA CUBA

Året bragte som nævnt under lotteriet besøg fra Cuba af 2 boksere og deres træner.

Desuden var lægen og arbejdsmedicineren Caristina Robaina på besøg i Danmark hen over sommeren. Hun var på et privat-organiseret besøg, men som en god ven af foreningen var hun omkring med oplæg og foredrag; på Rød Sommerlejr, ved Roskilde Minifestival, for HTX-studerende på handelsskolen i Varde samt møder med Malerfagforeningen i Horsens og andre faglige kontakter.

INTERNATIONALE MØDER

Dansk-Cubansk Forening har deltaget i et Nordisk møde i Stockholm. Helene-Marie og Luis Monteiro repræsenterede DCF ved mødet.

Foreningen har desuden deltaget i et Europæisk Cubamøde i Slovenien. Her var det Signe Rieland og Sven-Erik Simonsen, der repræsenterede DCF.

Møderne er nyttige i forhold til at koordinere og udvikle samarbejde, samt styrke den fælles indsats på de prioriterede områder; kampen mod blokaden, indsatsen mod løgn og misinformation, mobilisering til rejser og brigader osv.

Mødet i Slovenien var dog forholdsvis dårligt forberedt og blev derfor ikke særligt udbytterigt.

SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER I DANMARK

Dansk-Cubansk Forening ønsker at nå andre organisationer, foreninger, fagforeninger, partier m.fl. med sin appel om solidaritet med Cuba.

Vi tager derfor løbende initiaitiver, der fremmer dette.

Vi dukker så at sige altid op, når vi bliver inviteret.

Og vi inviterer selv til deltagelse i Verdensjulemarked, Che-dag osv.

Der står respekt om Dansk-Cubansk Forening, og vi har et godt forhold til kræfter i freds-og soldiaritetsbevægelsen, hvor Cuba hos mange har en høj stjerne.

SAMARBEJDET MED ICAP OG AMBASSADEN

Dansk-Cubansk Forening har et super-fint samarbejde med Cubas ambassade i Danmark. Ambassadør Yiliam Gómez og konsul Ares Valdes ser vi ofte til vores aktiviteter, og der er gensidigt åbne kanaler for samtaler og samarbejde om alt relevant.

Og vi har et godt samarbejde med ICAP i Cuba.

Det har dog i perioder i det forgangne år været præget af, at bemandingen i ICAP er presset af sygdom og tilsyneladende af, at kvalificerede ansatte i ICAP nogle gange får tilbudt mere vellønnede stillinger andre steder.

Det er et stort problem for den cubanske stat, at den ikke kan betale så høje lønninger som den private og kooperative sektor. Det rammer så vitale sektorer som uddannelse og sundhed, men man mærker også problemet for eksempel i ICAP.

Vi skal dog understrege, at Europa-chef Gladys Ayllón og nordisk ansvarlig Giselle Sander laver et godt og ihærdigt arbejde, som vi er taknemmelige for.