Bryd blokadenCubaDen nye historieNyheder

Cubas økonomi voksede i 2019 trods Trump og hårdere blokade

Cubas ‘folketing’ – Nationalforsamlingen – har gjort status på 2019 og vedtaget den økonomiske plan for 2020. Væksten i 2019 blev kun 0,5 procent.
Den økonomiske plan for 2020 sendes til debat i befolkningen med det mål, at lade befolkningens idéer og kreativitet fremme gennemførelsen af den.

Cubas økonomiminister Alejandro Gil har aflagt en økonomisk beretning for medlemmer af Nationalforsamlingens økonomiske komite. 2019 opfylder ikke målsætningen om en samlet vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 1,5 procent. Væksten blev kun på 0,5 procent.

Det skyldes primært stramninger af USA’s blokade mod Cuba, og at olieforsyningen til Cuba fra Venezuela har været hårdt ramt af USA’s målrettede forsøg på at forhindre rederier i at transportere råolie og brændstof fra Venezuela.

Cubas økonomi er i flere år vokset langsommere end planlagt. I 2016 var der tale om en tilbagegang på 0,9 procent. I 2017 voksede BNP med 1,6 procent. 2018 overraskede positivt med en vækst på 2,2 procent, mens 2019 endte med en vækst på kun 0,5 procent.

Nationalforsamlingen tilslutter sig den cubanske regerings forventning om en vækst i 2020 på én procent.

Lønstigning til statsansatte

Økonomiministeren oplyste, at 1,4 millioner statsansatte har fået en lønstigning i 2019 og at statsbudgettet for 2020 kalkulerer med at statens lønninger i gennemsnit skal stige med yderligere 112 pesos om måneden og i gennemsnit nå op på 989 pesos.

Der har været et mindre fald i turismen i år på grund af færre besøgende fra USA. Det er forventningen, at antallet af turister vil vokse i 2020 med 4,7 procent til 4.500.000.

Salget i Cubas detailhandel forventes at vokse hele 20 procent. 

Der skal investeres 12 milliarder pesos i energisektoren med vægt på vedvarende energi, der skal nå op på at levere 6,5 procent af landets elforsyning.

Eksporten skal stige med 3,7 procent, og væksten skal komme fra turistsektoren samt fra eksport af nikkel, tobak, sukker, rom, trækul, honning og farmaceutiske produkter, skriver det cubanske nyhedsbureau ACN.

Det er Cubas mål at tiltrække flere udenlandske investeringer. Der forhandles for tiden om 50 nye projekter. De udenlandske investeringer placeres i høj grad i den store internationale havn Mariel og den industrizone, som opbygges i tilknytning til havnen. Planen er at udvikle Mariel med investeringer på 2,6 milliarder dollars i 2020.

Blandt regeringens store investeringer er byggeriet af 40.800 nye boliger i 2020. 

Privat dagpleje

Af en redegørelse af Nationalforsamlingen fremgår det, at de statslige børnehaver ikke kan rumme alle de børn, som har brug for en plads. Derfor har man indledt en proces med ‘privat dagpleje’ som et supplement.

I dag er der 392 private dagplejer, hvor der arbejder 1996 personer.

Der skal betales mellem 150 og 250 pesos om måneden for et barn i dagpleje. Der kan være mellem tre og 15 børn i et dagplejecenter. Hvis der er flere end fem børn skal der ansættes hjælpere.

Præsidentens tale

Cubas præsident Miguel Diaz-Canel talte til mdlemmerne af Nationalforsamlingen, da de var samlet omkring jul.

Han annoncerede, at den økonomiske plan for 2020 sendes ud til debat i befolkningen; både på arbejdspladserne og i masseorganisationerne. Gennem debatten skal befolkningen få indgående kendskab til planen og rustes til med “egne idéer og kreativitet” at bidrage til, at målene nås.

Målene handler om øget produktion, øget eksport og formindsket import. Det handler ikke mindst om at producere mere af det turisterne forbruger hjemme i Cuba.

Udenrigshandelen skal ifølge præsidenten udvides til en bredere kreds af lande for at mindske Cubas afhængighed at enkelte lande. Der skal lægges mere vægt på at bruge økonomiske stimulanser for at øge produktionen. Men samtidig skal det politiske og ideologiske arbejde styrkes, påpeger Diaz-Canel.

Der arbejdes intensivt med at udvikle ledelse og produktionsrammer på de statslige virksomheder og der bliver nu igangsat et arbejde med at forbedre ledelsesarbejdet i kommunerne, som med Cubas nye grundlov fra 2019 har fået betydelig større magt.

Flere fødevarer – færre valutaer

Der er stadig et stort fokus på at øge fødevareproduktionen i Cuba. Planerne for 2020 omfatter bestræbelser på at koble universiteterne tættere sammen med landbruget og landbrugets organisationer, så nye afgrøder og mere produktive metoder kan øge udbyttet.

Miguel Diaz-Canel understregede i sin tale, at regeringen arbejder intensivt på at afskaffe systemet med to valutaer; altså den traditionelle cubanske pesos og parallelt hermed den såkaldte CUC, der er en ‘konvertibel’ valuta med en kurs, der svarer cirka til dollaren; mens der går 24 pesos på en CUC.

Dette system med to valutaer er især en stor belastning for økonomien i Cubas statslige virksomheder, forklarede præsidenten. Det hænger sammen med, at der gælder forskellige vekselkurser, der ofte er ufordelagtige når de statslige virksomheder handler med den voksende private sektor i Cuba.

Der er dog ingen løfter fra præsidenten om at CUC’en udfases i det kommende år.