The “Julegave”: ”We are Cuba” er den bedste bog om Cuba. Køb den på Verdensjulemarked eller i webshop

”We are Cuba” giver os et grundigt indblik i stærke, demokratiske processer og traditioner, som dybets set er dem, der kan redde socialismen i Cuba. Bogens hensigt er ikke at konkludere på læsernes vegne, men at kvalificere vores konklusioner.
Bogen udkom i marts-april i år og ramte et øjeblik med meget fokus på Cuba – både på grund af Trumps stramninger af blokaden og på grund af corona. FOTO: Helen Yaffe/Facebook

af Sven-Erik Simonsen

Universitetslæreren Helen Yaffe har skrevet en enestående god bog om Cuba, som Dansk-Cubansk Forening sælger. Den er på engelsk, men det er for en dansker også det eneste minus. Køb den og få den læst; det bliver du både klogere og gladere af.

På bogens bagside skriver Cubas tidligere FN-ambassadør og parlamentsformand Ricardo Alarcon: ”Yaffe har levet i Cuba og deler den cubanske befolknings oplevelser, bekymringer og håb. Velskrevet klart, enkelt kan denne bog hjælpe dig med at forstå hvordan og hvorfor Cuba vil være i stand til at overleve i en ‘post-Trump’ verden.

”Helen Yaffe har interviewet en lang række centrale personer i Cuba. Blandt andet Ricardo Alarcon, der en årrække var Cubas ambassadør ved FN og siden formand for Cubas lovgivende nationalforsamling. Foto: Helen Yaffe/Facebook

Engang i marts-april 2020 dukkede der citater fra Helen Yaffes bog op i debatter på Facebook om cubansk medicin, som Kina anvendte i behandlingen af coronasyge. Interferon Alfa 2B (Humano Recombinante) var medicinens navn. Nogle stillede sig tvivlende over for oplysningerne, men et kapitel i Yaffes bog giver på 27 sider en grundigt researched og historisk redegørelse for Cubas bioteknologi og farmaceutiske forskning, resultater og produktion.

Og bogen var derfor lige fra sin lancering med til at skille skæg fra snot og spille en rolle i debatterne om Cuba.

Og det potentiale har bogens øvrige kapitler også, for de er alle præget af grundighed, relevante interviews, research og forfatterens førstehåndskendskab til Cuba, hvor hun som Alarcon nævner har levet i længere perioder både i sin barndom og ungdom. Bl.a. under ”den specielle periode” efter Sovjetunionens fald i 1990’erne. Denne periode behandles i kapitel 2. Kapitel 3 handler om den ideologiske offensiv, som daværende præsident Fidel Castro stillede sig i spidsen for fra midten af 1990’erne og til sin død – ”Kampen om Idéerne”. Kapitel 4 kalder forfatteren ”Power to the People” , og den handler både om politisk magt til folket, men mere specifikt også om en bæredygtig ‘energirevolution’, som Cuba har indledt, og som stadig er under udvikling.

Forfatteren har også talt med René González (tv). René er én af De 5 cubanere, der var fængslet i USA. De 5 var med til at sætte en høj standard for patriotisme i “Kampen om idéerne”. Foto: Helen Yaffe/Facebook

Andre kapitler handler om Cubas sundheds-solidaritet med udsendelse af læger og sygeplejersker til andre lande, om forholdet til USA og om cubanernes kamp for at skabe de socialistiske økonomiske rammer, der passer til Cubas virkelighed.

Således har kapital 8 titlen: Raúl Castro’s Reforms: Socialist Efficiency or Capitalist Openings?

Det er et informativt og dødspændende kapitel, som gør læseren klogere på det, som alle cubainteresserede spekulerer på; nemlig om Cuba er ved at sælge ud af socialismen for at skabe mere produktion og får en stærkere økonomi???

Bogens hensigt er ikke at konkludere på læsernes vegne, men at levere fakta, historie og baggrund og indsigt i politiske målsætninger. Dermed ruster den os til selv at kvalificere vores meningsdannelse.

Helen Yaffe lægger ikke skjul på sin sympati for det socialistiske Cuba og sin kærlighed til cubanerne og deres land og kultur. Og noget af det hun fordyber sig i er beskrivelsen og formidlingen af Folkemagten i Cuba og demokratiet.

“Somos el Pueblo” – Vi er folket lyder teksten på banneret ved denne demonstration i Cuba. Bogen afspejler både i titel og indhold denne kollektivitet og enhed. Foto: Helen Yaffe/Facebook

Det som giver Yaffe og læseren grund til optimisme er i høj grad, at den politiske ledelse af landet er kollektiv og folkelig funderet på en måde, som vi i Danmark og Vesten næsten ikke kan forestille os. De store etiske og de overordnede politiske spørgsmål bliver systematisk diskuteret i befolkningen – blandt andet inden for rammen af ”Kampen om Idéerne”. Den ny grundlov, som blev vedtaget i 2019 blev til gennem en lang og inkluderende proces, hvor der kom en million ændringsforslag fra møder landet over. Den økonomiske reformproces er styret af ”retningslinjer”, der er vedtaget efter en tilsvarende langvarig og dybtgående debat i folkningen.

Bogen: ”We are Cuba” giver os et grundigt indblik i disse stærke, demokratiske processer og traditioner, som dybets set er dem, der kan redde socialismen i Cuba.

Bogen er på 363 sider, hvoraf 50 er noter/kildehenvisninger og 20 er et index, som gør det nemt at finde det man søger efter.

Den er udgivet af Yale University Press. (yalebooks.com/yalebooks.co.uk)

Dansk-Cubansk Forening sælger bogen for 210 kr. (+ forsendelse).

Bestil med en mail til post@cubavenner.dk

Eller (bedst) købe den i vores webshop: https://www.cuba-venner.dk/vare/bogen-we-are-cuba/

Den bør blive en bestseller!