2014 Generalforsamling

Generalforsamlingen den 29. marts 2014 vedtog følgende 2 udtalelser:

Fra Nelson Mandela til Gerardo Hernández

Det tog mange år før verden åbnede øjnene for apartheid i Sydafrika og før millioner af mennesker fik kendskab til den politiske fængsling af Nelson Mandela.
Tilsvarende er det svært at få mennesker til at forstå, at USA er en stat, der støtter terrorisme, og ikke – som påstået er en nation, der kæmper en principiel og kompromisløs kamp mod terror. Og det er stadig kun få, der kender Gerardo Hernández, der er fængslet på livstid for sit arbejde for at stoppe terrorisme rettet mod Cuba fra regeringsstøttede grupper i USA.
Gerardo Hernández er én ud af en kreds, der er kendt som ”de 5” cubanere.
De 5 cubanere har været politiske fanger i USA i 15 år. Deres navne er Gerardo Hernández, Ramón Labanino, Antonio Guerrero, Fernando González og René Gonzalez.
De 5 cubanere blev arresteret  i Miami i 1998, mens de var optaget af at stoppe terrorangreb mod Cuba og landets befolkning.
Siden 1959 er næsten 3500 cubanere blevet dræbt under terrorangreb, som blev gennemført af eksilcubanske terrorgrupper baseret i Miami i USA. Et af attentaterne var bombningen af et civilt cubansk fly i 1976, hvor 73 mennesker omkom. Andre attentater har været en serie hotelbomber i 1990’erne, som skulle ødelægge Cubas turistindustri og skade økonomien.
I 1990’erne sendte Cuba 5 mænd for at infiltrere terrorgrupperne i Miami i en hemmelig, men fredelig operation. I 1998 overdrog cubanerne en mængde dokumentation og beviser for gruppernes kriminelle aktiviteter til USA’s forbundspoliti. Men i stedet for at arrestere terroristerne, fængslede FBI de 5 cubanere og anklagede dem for sammensværgelse om at spionere mod USA.
Der blev gennemført en uretfærdig retssag . De 5 blev idømt brutale fængselsstraffe på mellem 15 år og to gange livstid. Som en ekstra straf er hustruerne til to af de 5 blevet nægtet adgang til at besøge deres mænd i fængslet – indtil videre i 15 år 6 måneder og 17 dage regnet frem til den 29. marts i år.
Efter at have afsonet den fulde dom blev René González og Fernando González løsladt i henholdsvis 2011 og 2014. De er nu hjemme i Cuba, hvorfra de engagerer sig i den verdensomspændende kamp for frihed og retfærdighed til deres fængslede kammerater.
Der er støttekomiteer for ”de 5” i over 100 lande i hele verden.
Parlamentsmedlemmer – herunder medlemmer af EU-parlamentet – har underskrevet appeller til USA’s præsident Obama om at gribe ind denne politiske sag, som har været manipuleret fra første dag, og som nu er endt i en juridisk blindgyde uden flere udveje. Men Obama kan benåde, og derved råde bod på den nylige, skandaløse afsløring, at USA’s regering mellem 1998 og 2001 betalte journalister for at rapportere negativt i Miamis presse om de 5 cubanere for at sikre domfældelse og hårde straffe.
Juridiske eksperter i ’FN’s komité for vilkårlig fængsling’ har kritiseret retssagen og konkluderet, at de 5 aldrig fik en retfærdig rettergang. Amnesty International har studeret sagen og er nået til samme konklusion. Amnesty kræver af USA, at der gennemføres en ny retssag et andet sted end i Miami, hvor økonomi, medier og retsvæsen kontrolleres af de samme magtfulde eksilcubanske grupper, der står bag terror mod Cuba.
Tolv Nobelprisvindere har sat deres navn på kravet om frihed og retfærdighed til de 5 cubanere.
Senest har tre dommere i forbindelse med en juridisk høring i London den 7. og 8. marts afsagt en kendelse, der fastslår, at ”de 5” er ofre for et politisk justitsmord, og at alle bør løslades nu. Da USA’s Højesteret har nægtet at behandle sagen er alle juridiske veje frem blokeret, hvorfor dommerne appellerer til præsident Obama om at han bruger sin præsidentielle adgang til at give benådning.
Høringen i London bliver nu fulgt op af en intensiv international kampagne, som skal øge presset på Obama for at han lytter til appellen fra London.
Der er også en komité for de 5 cubanere i Danmark. Den holder til sammen med Dansk-Cubansk Forening, Høffdingsvej 10, 2500 Valby.
Tre af de fem sidder stadig politisk fængslet i USA. Fagforeninger, politiske partier, menneskerets- og solidaritetsorganisationer og ethvert menneske, der går ind for fred og retfærdighed bør tage til orde mod denne uretfærdighed.
Læs mere på www.cubavenner.dk & www.freethefive.org & www.antiterroristas.cu

Solidaritet med Venezuelas folk – forsvar den lovligt valgte regering

Deltagerne i Dansk-Cubansk Forenings generalforsamling udtrykker sin bekymring for demokratiet og de sociale fremskridt, der er skabt i Venezuela siden Den Bolivarianske Revolution kom til magten ved et demokratisk valg i 1998.
Siden 1998 er landets ledelse fra præsidenten og til kommunalbestyrelsesmedlemmer blevet valgt og genvalgt ved 19 valg og folkeafstemninger. Én gang gik en folkeafstemning imod forslaget fra landets ledelse, og resultatet blev respekteret. Der kan ikke rejses retfærdig kritik af den demokratiske praksis i Venezuela, og den regeringsfjendtlige opposition, som skaber vold og ufred i Venezuela, bør fordømmes skarpt.
Det er forkasteligt at store internationale og danske medier spreder usandheder om den politiske konflikt i Venezuela og tegner et billede af, at volden er skabt af ordensmagten, mens de voldelige højrekræfter oftest blot omtales som utilfredse studenter.  Faktum er, at det er et mindretal af unge og studerende fra velhaverfamilier, der anstifter det meste af volden. Det store flertal af landets unge og studerende er glade for, at de har fået adgang til uddannelse.
Der foregår på præsident Nicolas Maduros initiativ en dialog i Venezuela mellem myndighederne og den parlamentariske opposition. Et stort flertal på over 80 procent siger nej til vold og ja til demokrati og dialog.
De voldelige højrekræfter, der får positiv omtale i medierne og støtte fra USA, afviser at deltage i en dialog. De udgør trussel mod demokratiet og  den sociale og økonomiske udvikling, der er skabt i Venezuela. Analfabetismen er udryddet, børnedødeligheden er nedbragt, arbejdsløshed og fattigdom er mere end halveret for blot at nævne enkelte eksempler.
Eksemplet fra Venezuela inspirerer i hele Latinamerika og budskabet om, at en bedre verden er mulig, når mennesker i hele verden.  Det budskab vækker dyb bekymring hos den elite – den ene procent, der sidder på værdierne og magten. Derfor opmuntrer og støtter denne elite i Venezuela, i USA og i andre lande de udemokratiske og voldelige kræfters forsøg på kup.
Forsvar det nye Venezuela,  afvis volden og kupforsøgene. Solidaritet med det venezuelanske folks kamp for fred og fortsat social fremgang.